Diatoniske intervaller
Prim
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
None
Desim
Undesim
Duodesim
Tredesim
Halvtone/Heltone
Spesielle intervaller
Mikrointervall
Komma
Diësis
Limma
Apotome
Ditonus
Tritonus
Ulvekvint
Måleenheter
Cent
Millioktav
Oktav
Savart

Halvtone er et intervall som er det minste på mange musikkinstrumenter, for eksempel piano og gitar. Begrepet halvtoner brukes også om valører i bilder.

Halvtoner i musikkRediger

FrekvensforholdRediger

Frekvensene for to toner med én oktavs intervall har forholdstallet 2, for eksempel ved at en enstrøken A har en frekvens på 440 Hz, mens en oktav høyere A har 880. Ettersom alle halvtoner ved likestemming har samme frekvensforholdstall, og antall halvtonetrinn i en oktav er 12, er frekvensforholdstallet mellom to likestemte halvtoner  .

Halvtoner i bilderRediger

I malerkunsten og fotograferingen er en halvtone en valør eller mellomtone i spekteret mellom de mørkeste og de lyseste partiene, for eksempel gråtonene mellom svart og hvitt. I malerkunsten kan halvtoner oppnås gjennom for eksempel lavering, det vil si uttynning av fargen, eller skravering og rastrering. Halvtoner brukes for eksempel til skyggelegging for å beskrive plastisk form.


 Denne musikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.