Kunstskolen i Stavanger

(Omdirigert fra «Kunstskolen i Rogaland»)

Kunstskolen i Stavanger AS tok over driften av Kunstskolen i Rogaland i 2019. Kunstskolen ble etablert som privatskole i 1978, og holder til på Storhaug i Stavanger. Kunstskolens historie går helt tilbake til 1957 da Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) opprettet Stavanger Studieatelier i Stavanger Kunstforening. Driften har vært 'kontinuerlig' drift, men i forskjellige format siden 1957.

Kunstskolen i Rogaland, hovedinngang
Transformatoren på Madla

I 2009 ble skolen godkjent av NOKUT som fagskole. Utviklingen av skolen fortsetter og i tillegg til å gi studentene en grunnleggende innføring billedkunstens kreative teknikker og metoder så blir utdanningen også mer yrkesrettet. Endringer i fagskoleloven i 2018 medførte at skolen måtte skifte organisasjonsform, fra foreningen Kunstskolen i Rogaland som gikk over til å bli ene eier av aksjeselskapet Kunstskolen i Stavanger. Foreningen har 8 medlemmer, 3 fra BKFR, 2 fra Stavanger kommune og 2 fra Rogaland fylkeskommune og 1 fra Fakultet for utøvende kunstfag Universitetet i Stavanger. Den nye organisasjonsformen sikrer at det ikke tas utbytte og at offentlige tilskudd blir brukt til studentenes beste.

Kunstskolen kjøpte i 2004 Birkelandsgate 2-4 som opprinnelig har vært to trehus (fra 1860 og 1880-tallet), men som i 1928 ble bygget sammen med et trappetårn, felles tak og en rabitzpuss på fasaden. I 2007 ble trefasadene restaurert og fasaden fikk et kunstnerisk prosjekt. Kunstneren Michael Lin samarbeidet med skolen om prosjektet «Flower Tower». Flower Tower ble en del av Open Port programmet til Stavanger2008, Europeisk Kulturhovedstad. Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune støttet prosjektet ytterligere og gjorde realiseringen mulig.

Skolen bemerket seg også i kulturbyrået med prosjektet de laget på Transformatoren på Madla en oppgave de fikk av Lyse energi. Anders Moss som førsteårsstudent laget vinnerskissen. Konkurransen mellom studentene gav oppgaven at hovedskissen også skulle gi plass til de andre studentene. De fikk TV-skjermer som frie flater for sine uttrykk. Anders Moss studerte senere på Kungliga Konsthögskolan. I 2009 inviterte Talisman Energy Norge til en konkurranse om utsmykning av en ny boligmodul på Ymefeltet. Marie Ramstrøm leverte vinnerforslaget til trappehuset, Talisman Energy Norge fant kvaliteten på arbeidene så høy at de også kjøpte inn andre arbeid til andre rom i boligmodulen.

Kunstskolen i Stavanger har 45 studenter, median alder er 21 år, altså er det like mange studenter mellom 19 - 21 som over, none ganger er eldre student over 50 år. Det er ca. 40% gutter. Studentene har forskjellig bakgrunn, noen har arbeidet med kunst andre med musikk e.l. innen de begynner hos oss. Lærerne er profesjonelle billedkunstnere. Undervisningen er prosjektbasert, dvs man konsentrere seg om et fag eller tema i en gitt periode på fra 1 – 4 uker. Lærerne er fast ansatt (30% stilling – 5 uker undervisning pr semester) eller gjestelærere. Kunstskolen i Rogaland etterstreber lik kjønnsfordeling mellom lærerne. Noen av lærekreftene er basert som billedkunstnere i vår region andre kommer fra andre deler av landet eller Europa. Det er en forutsetning for ansettelse at man har en virksomhet innen samtidskunst.

Eksterne lenker rediger