Kulakker

begrep brukt om forskjellige deler av bondestanden i Det russiske keiserrike, Sovjet-Russland og Sovjetunionen

Kulakker (russisk: кула́к, kulak; polsk: kułak) var et begrep brukt om forskjellige deler av bondestanden i Det russiske keiserrike, Sovjet-Russland og Sovjetunionen. Ordet kulak betyr «neve».[1]

Sovjetisk propagandaplakat som krever at «kulakker» må vekk fra kollektivbrukene.

Opprinnelig ble ordet kulak brukt av bønder for å referere til utnyttende elementer (ågermenn, fremleiere, osv.), og selv en gründerbonde som drev med innleid arbeidskraft var ikke i deres øyne en kulakk.[1] Senere ble begrepet brukt av bolsjevikene i marxistisk forstand for å beskrive enhver velstående bonde, og de gjorde det synonymt med begrepet kapitalist på det grunnlag at bruken av innleid arbeidskraft i bondejordbruk var en form for kapitalisme. Senere under Josef Stalin ble begrepet «kulakk» brukt om alle småbruksdrivere, og gjennom kollektiviseringen søkte regimet «utryddelsen av kulakkene som klasse».[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Figes, s. 91 (fotnote)

LitteraturRediger