Åger betyr i dagligspråk det å ta ulovlige eller urimelig høye renterlån av penger. Ordet stammer fra norrønt. Både Bibelen og Koranen inneholder bestemmelser mot urimelig utbytte på pengelån. I middelalderen og tidlig nytid var det en lenge pågående teologisk/moralsk debatt om i hvilke tilfeller renter var regnet som syndig.

Norge Rediger

I norsk rett har straffeloven et ågerforbud:

 den som ‘ved rettshandel utnytter noens nød, lettsinn, uforstand eller avhengighetsforhold til å oppnå eller betinge et vederlag som etter de foreliggende omstendigheter står i et påtagelig misforhold til det som ytes’ 

Straffeloven §§ 295–296

Tilsvarende forbyr pristiltaklovens § 2 Urimelige priser og forretningsvilkår.