Kronregalier eller kronjuveler er verdighetstegn som kongelige eller andre fyrstelige personer bruker. De viktigste kronregalier er kroner, sceptere og riksepler. Kronregalier kan også omfatte flere slags juveler og andre gjenstander, for eksempel rikssverd, rikssegl og riksbanner.

De danske kronregaliene:1. Christian IV's krone 1595; 2. Christian V's krone 1665-70; 3. Dronningkronen 1731; 4. Septeret; 5. Kroningskården.

Mange land har en samling av kronregalier. I Danmark fins for eksempel noen kroner som stammer fra 1600-tallet; til disse hører Christian Kvarts krone og eneveldekronen fra 1660. I Storbritannia fins en rekke kronjuveler. Til kronene hører St. Edwards crown, som stammer fra 1600-tallet, og The Imperial State crown, som ble laget i 1937 og som ble brukt da Elizabeth II ble kronet.

I Norge er det ni riksregalier. De norske kronregaliene oppbevares sammen med noen andre juveler i Erkebispegården i Trondheim.

Noen lands kronregalier

rediger

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger