Bayerns kronregalier

Bayerns kronregalier er kronjuvelene som ble brukt i Kongeriket Bayern fra 1806 til 1918. I 1806 gav Napoléon Bonaparte det daværende Hertugdømmet Bayern, som var alliert med Frankrike, status som kongerike, i forbindelse med sin nytegning av Europakartet. Den tidligere hertugen av Bayern, og fra 1806 den første kongen av Bayern, Maximilian I av Bayern, fikk derfor laget et sett med nye bayerske kronjuveler.

Bayerns kongekrone

Regaliene omfatter

Kongeriket Bayern ble en forbundsstat i Det tyske rike (nasjonalstaten Tyskland) i 1871, men fortsatte som eget kongerike. I 1918 ble Bayern republikk og skiftet navn til Fristaten Bayern.

Kronregaliene er utstilt i skattkammeret i Den kongelige residens i München.