Kromosfæren

Kromosfæren utgjør sammen med koronaen solens atmosfære. Den ligger over fotosfæren og strekker seg 2 500 km ut. Den er relativt transparent og består stort sett av hydrogen. Kromosfæren har et svakt dyprødt skinn fra reemisjon av fotoner fra hydrogen som bare er synlig kort tid rett før og etter totalitet for solformørkelser. Ved solobservasjon kan den observeres med spesielle filtre. Temperaturen øker nå gradvis på til ca. 100 000 K.

Solens oppbygning.
1. Kjernen
2. Strålingssone
3. Konveksjonssone
4. Fotosfære
5. Kromosfære
6. Korona
7. Protuberans

Eksterne lenkerRediger