Krohnstedet er et lyststed som tidligere lå like nord for Måseskjæret, i Sandviksveien 94, Sandviken i Bergen. Hovedbygning og pakterbolig ble demontert og gjenreist på Gamle Bergen Museum.

Inngangsportal i louis-seize-stil med riflete pilastre og gavl med tympanonfelt
Hovedbygning ved Krohnstedet på Gamle Bergen Museum
Krohnstedet mot hageparti
Pakterboligen

Lyststedet ble oppført av etter at agent Hans Krohn (1742–1808) overtok eiendommen i 1785. På eiendommen hadde det tidligere også vært et lyststed fra slutten av 1600-tallet. Tiårene før Krohn kjøpte eiendommen hadde stedet vært brukt som vertshusområde.

Hovedbygningen og pakterboligen ble fredet av Riksantikvaren i 1927.

Hovedbygning Rediger

Hovedbygningen er et toetasjes hus med en tilnærmet symmetrisk fasade med hjørnepilastre og utsvaiet valmtak. Inngangsportalen, som står litt til venstre for midtaksen, er en klassisk portal med riflete pilastre og gavl med tympanonfelt. Bygningen har klassisistiske krysspostvinduer med fire like rammer. Nordfasaden har ti slike vinduer plassert symmetrisk. Øst- og vestveggen har kun et vindu sentralt plassert i første etasje.

Huset har gjennomgått noen endringer på 1800-tallet. Da huset ble gjenreist i 1959 på Gamle Bergen Museum, valgte man å tilbakeføre den opprinnelig rominndelingen, slik bygget var etter oppføring i 1785. I andre etasje har museet gjenskapt en middag som fant sted i huset 20. juni 1808.

Pakterboligen Rediger

Pakterboligen er en enetasjes bygning med saltak og en gjennomgående midtark med svakt svaiet saltak. Nordfasaden har to symmetrisk plasserte inngangsdører under midtarken. Dørene og mange av vinduene har louis seize-stilpreg.

Eksterne lenker Rediger