Krigsskadetrygdene for bygninger og løsøre

Krigsskadetrygden for bygninger og løsøre ble opprettet i 1947 etter en sammenslåing av Krigsskadetrygden for bygninger og Krigsskadetrygden for løsøre.

Krigsskadetrygden for bygninger og løsøre ble avviklet i 30. juni 1959 og gjenstående arbeidsoppgaver ble overført til Kommunaldepartementets nyopprettede avdeling Krigsskadetrygdkontoret i Arbeidsavdelingen.

Erstatningsoppgjøret for løsøre etter andre verdenskrig omfattet i alt ca. 105 000 skadesaker, hvorav 22 000 gjaldt Finnmark og Nord-Troms. Løsøreoppgjøret ble avsluttet i januar 1966. Erstatningsoppgjøret for bygninger ble avsluttet et par år senere og omfattet nesten 50 000 saker, hvorav ca. 15 000 gjaldt eiendommer i Finnmark og Nord-Troms.