Krigsskadetrygden for bygninger

Krigsskadetrygden for bygninger var en trygdeordning som skulle yte erstatning for krigsskade bygninger. Krigsskadetrygden for bygninger ble opprettet 14.mai 1940 av Administrasjonsrådet etter at Krigsskadekomiteen av 1939 la fram sin innstilling til lov om Norges Krigsskadetrygd 29. desember 1939.

Krigsskadetrygden ytet erstatning for materielle ødeleggelser eller skade som var forårsaket av handlinger med krigsformål. I tillegg ble det ytet erstatning for skader som var forårsaket av brann, sprengning, nedstyrtning, beskyting og oversvømmelse. Bruer, kaier, bolverk, dambygninger, utvendige rør- og kraftledninger, kraner og lignende ble også regnet som bygninger.

For å ha rett til krigsskadetrygd måtte man ha betalt inn tilleggspremie på brannforsikringen.

Krigsskadetrygden for bygninger ble i 1947 slått sammen med Krigsskadetrygden for løsøre og ble til Krigsskadetrygdene for bygninger og løsøre.