Krigskirkegård

En krigskirkegård er en gravlund hvor falne soldater er gravlagt. Den kan være for en nasjon, en gruppe allierte nasjoner, eller for begge sider i konflikten. Den kan være en separat gravlund, eller en avgrenset del på en vanlig, sivil gravlund.

Esbjerg krigskirkegård

Mange krigskirkegårder drives av en offentlig myndighet som sørger for at de fremstår som verdige minnesteder. Blant de viktigste myndigheter i denne sammenheng er Commonwealth War Graves Commission, som vedlikeholder alle allierte krigskirkegårder med falne fra første og andre verdenskrig, samt andre kriger som samveldenasjoner har deltatt i, og den tyske Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Begge disse er aktive i Norge. I Norge har Krigsgravtjenesten et tilsvarende ansvar.

På enkelte krigskirkegårder er også sivile ofre fra kriger gravlagt, som f.eks. i Esbjerg i Danmark der det ligger mange tyske flyktninger; enkelte av dem døde flere år etter krigens slutt i 1945, men ble allikevel lagt på den tyske delen av krigskirkegården.