Krigens gang

Krigens gang var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Den ble startet i det små i mars 1943, men vokste til en betydelig avis fram mot krigens slutt.

Krigens gang startet da to ungdommer som hadde deltatt i spredningen av en annen illegal avis brått ble «avisløse». Denne publikasjonen ble nemlig rullet opp. De var først på jakt etter kontakter med andre aviser. Men etter at tyskerne hadde proklamert dødsstraff for slik virksomhet, var det alt annet enn lett å spore opp redaksjonene. Etter en stund besluttet de å starte for seg selv.

De manglet utstyret de trengte, men improviserte: Et filtstykke ble plassert på en glassplate og mettet med sverte. Deretter ble en ferdig skrevet stensil plassert på filten. «Trykkingen» skjedde ved at én mann la et ark mot stensilen, mens en annen strøk handflaten over papiret for at sverten skulle trenge gjennom stensilen og smitte av. Resultatet ble elendig, men leselig. Etter en stund fikk de fatt i en gummivalse til å rulle over arkene. Det hjalp litt. Opplaget var beskjedent den første tiden; 40 eksemplarer. Gruppa holdt forøvrig til på et pikeværelse i en villa i Oslo, femti meter unna et av kvarterene til Sicherheitspolizei. På pikeværelset foregikk både radioavlytting og skriving.

Etter et par måneder klarte gruppa å skaffe en duplikator. Avisen kunne gis ut et to ganger i uken, opplaget vokste til noen hundre. Det første året var avisen navnløs. Utgiverne regnet med at Gestapo ville ha mindre å gå etter dersom de ikke visste at det var en regelmessig publikasjon de sto overfor. For å forvirre tyskerne forsøkte de også å variere utseendet på publikasjonen fra nummer til nummer. Først i mai 1944 begynte avisen å bruke navnet Krigens gang.

Mot slutten av 1943 og tidlig i 1944 ble de første av folkene rundt avisen arrestert. En av distributørene ble tatt. Både sønnene i huset der avisproduksjonen foregikk og husverten ble arrestert. Men i motsetning til mange av de andre illegale avisene overlevde Krigens gang Gestapos omfattende razziaer og forfølgelser under det såkalte «pressekrakket» i februar 1944.

Gruppa skaffet seg nye lokaler og maskiner, og erfarte at etterspørselen etter avisen var større enn noensinne. Mot slutten av krigen vokste opplaget til nærmere 4000 eksemplarer. Utgivelseshyppigheten ble trappet opp fra to til tre ukentlige utgaver, før den begynte å komme daglig de siste ukene før frigjøringen.

Avisen kom med sitt siste nummer tirsdag 8. mai 1945, én enkelt, stensilert side med headingen «Norge er igjen fritt».[1]

Navnet «Krigens gang» ble for øvrig brukt på en helt annen, sentral trykksak under krigen. Fra januar 1944 utga regjeringens informasjonskontor i London Avisutdrag, en trykksak som kom i 70 utgaver. Den ble produsert med blankt, diskret omslag beregnet for spredning i det okkuperte Norge. Men en utgave myntet på nordmenn i utlandet hadde omslag med tittelen «Krigens gang».[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Side 105, side 140, side 263. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)
  2. ^ Side 179. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)