Kraterrand

Kraterranden er den delen av et nedslagskrater som brer seg utover den omkringliggende overflaten, vanligvis i en sirkulær eller elliptisk form. I en mer spesifikk betydning refererer kraterranden til den sirkulære elliptiske kanten som representerer den øverste toppen av den opphøyde delen. Om det ikke finnes noen opphøyde del, så bygger kraterranden helt enkelt på den indre kanten av kurven der den slette overflaten møter kurven fra kraterbunnen.

Bilde som beskriver hvordan en kraterrand dannes.
Kraterranden av krateret Endurance på Mars, slik det ser ut fra landingsstedet for roveren Opportunity.
Et tverrsnitt av et krater, med en opphøyd kraterrand i rødt.