Kosakk-registeret i Russland

Kosakk-registret i Russland (russisk Государственный реестр казачьих обществ) har siden 1995 tillatt frivillige organisasjoner med kosakktradisjoner som har tatt på seg å utføre tjenester for allmennheten, men likevel ikke kan sette opp militære eller paramilitære forband.

De registrerte kosakkenes flagg i Russland.

Kosakk-registretRediger

Gjennom en føderal lov av 2005 blir en kosakk definert som en russisk innbygger som er medlem i et godkjent kosakksamfunn. En kosakk som regner seg selv som kosakk, men som ikke er registrert i Kosakk-registret, har ikke rett til å utføre tjenester for allmuen med den statusen og de rettene som dette fører med seg.

VirksomhetRediger

Kosakk-samfunnenes virksomhet er i loven definert slik:

  1. Organisere militærpatriotisk utdannelse av kommende vernepliktige som hører til i kosakk-samfunnene, forberede dem for den alminnelige verneplikten og videreutdanne dem til militærreserven.
  2. Delta i virksomheter for å forebygge og eliminere virkningen av ulykker og naturkatastrofer som del av sivilforsvaret, territorialforsvaret og miljøvernet.
  3. Medvirke ved opprettholdelse av alminnelig orden, tilsyn av miljø- og branntrygghet, vern av statsgrensen og deltakelse i kampen mot terrorisme.
  4. Utfor andre oppgaver etter avtale med sivile eller militære myndigheter på sentralt, regionalt og kommunalt nivå.

OrganisasjonRediger

Den høyeste lederen for kosakkenes virksomhet er presidenten av Russland. Forvaltningsmyndighet er «Kosakkrådet under presidenten i Den russiske føderasjonen».

Kosakk-samfunnene er organisert med disse elementene:

  • Lokale samfunn i byer, stanitser og landsbyer.
  • Kosakk-samfunn på kommunalt (rajon) nivå.
  • Kosakk-samfunn på kretsnivå.
  • 11 registrerte kosakk-samfunn på arménivå.

Kosakk-samfunn er oppbygd etter prinsippet om demokratisk sentralisme.

Uniformer og utrustningRediger

Registrerte kosakker har visse særretter, som å bli tildele tjenestegrader og å bære gradsmerker, utmerkelser, kosakkuniformer og nagajkar (pisk), sabler, dolker og i visse sammanhenger også skytevåpen.

Organisasjonstegn
Kosakk-samfunn
Uniform
Hovedstad
Volga-kosakkarméSamara
Sibirisk-kosakkarméOmsk
Bajkal-kosakkarméTsjita
Terek-kosakkarmé-TerekkosakkerStavropol
Ussuri-kosakkarméVladivostok
Don-kosakkarmé-DonkosakkerNovotsjerkassk
Jenisij-kosakkarméKrasnojarsk
Orenburg-kosakkarméOrenburg
Kuban-kosakkarméKrasnodar
Irkutsk-kosakkarméIrkutsk
Sentrale kosakkarmé - SentralkosakkerMoskva

Kosakkenes tjenestegraderRediger

               
Kasák Prikásni Mládsji urjádnik Urjádnik Stársji urjádnik Mládsji váchmistr Váchmistr Stársji váchmistr
               
               
Podchorúnsji Chorúnsji Sótnik Podjésaul Jesaúl Vojskovoj starsjiná Kazájitj polkóvnik Kazátjij general
               

ReferanserRediger