Koropletkart

Koropletkart som viser befolkningstetthet (innbyggere per km²).

Et koropletkart er et tematisk kart som viser den geografiske fordeling av en variabel ved hjelp av arealsymboler, koropleter (av gresk χώρος (khoros), 'rom, område' og πληθαίν (pletein), 'fylles, være full'), som refererer seg til administrative eller andre statistiske enheter, og som fyller hele enhetens kartareal. Det er vanlig å dele variabelens verdier inn i klasser. Hvilken klasseinndelingsmetode som blir brukt er avgjørende for hvilket geografisk mønster som framtrer i kartet. Variabelens verdier bør være relative, for eksempel innbyggere per km² eller bruttonasjonalprodukt per innbygger. Koropletkart er sammen med isolinjekart og prikkekart vanlige typer tematiske kart.

Se ogsåRediger