Koropletkart

Et koropletkart er et tematisk kart som viser den geografiske fordeling av en variabel ved hjelp av arealsymboler (koropleter) som refererer seg til administrative eller andre statistiske enheter som fyller hele enhetens kartareal. Det er vanlig å dele variabelens verdier inn i klasser. Hvilken klasseinndelingsmetode som blir brukt er avgjørende for hvilket geografisk mønster som framtrer i kartet. Variabelens verdier bør være relative, for eksempel innbyggere per km² eller bruttonasjonalprodukt per innbygger. Koropletkart er sammen med isolinjekart og prikkekart vanlige typer tematiske kart.

Koropletkart som viser befolkningstetthet (innbyggere per km²). Koropletkart benytter vanligvis en farge for hver forhåndsdefinerte bydel, kommune, region eller land.

Ordet koroplet kommer fra gresk χώρος (khoros), 'rom, område' og πληθαίν (pletein), 'fylles, være full'.


Se ogsåRediger