Prikkekart

Et prikkekart er et tematisk kart som viser den geografiske fordelingen av forekomst(er)/forhold ved hjelp av gjentatte prikkesymboler med angitt verdi. Vanligvis har prikkene lik størrelse og hver prikk representerer da en bestemt mengde, eller størrelsen på prikkene kan variere og da representere ulik mengdeverdi, viktighet eller en annen orden. Prikkekart er sammen med isolinjekart og koropletkart vanlige typer tematiske kart.

Prikkekart der hver prikk representerer en bestemt mengde.

Se ogsåRediger