Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlag (juridisk) er dokumenter utarbeidet for å få aktuelle leverandører til å inngi et tilbud eller anbud i en konkurranse for å vinne ved å bli tildelt en kontrakt om å levere.

Konkurransegrunnlag inneholder normalt opplysninger om

Det finnes bestemmelser om innhold og utforming av konkurransegrunnlag i både forskrifter om offentlige anskaffelser og i Norsk Standard for konkurranser med og uten forhandlinger.