Aktuell

norsk ukeblad 1945 - 1974

Aktuell. Illustrert ukerevy var et ukeblad som ble gitt ut i Norge mellom 1945 og 1974. Bladet var et bilde- og reportasjeblad som hadde til hensikt å fremme arbeiderbevegelsen.

Aktuell
En side fra Aktuell nr. 1, utkommet i juni 1945. Reportasjer om begivenheter under 2. verdenskrig preget de første årgangene av bladet.

Opprettelsen av bladet ble planlagt og forberedt under krigen. Torolf Elster, som da var i Stockholm og ga ut bladet Håndslag, ble førespurt om å bli redaktør, da han avslo ble Per Bratland, som befant seg i London, spurt. Første nummer kom ut i juni 1945 med et opplag på 120.000 som ble utsolgt. Bladet skulle ikke først og fremst være et kamporgan, men skulle drive bredt anlagt opplysningsvirksomhet. «Landet skal reises igjen etter års utplyndring. Vi står overfor en nydanningsprosess av en dybde og et omfang som ingen annen generasjon har vært med på», skrev Bratland i den første lederen. Aksel Sandemose var med 300 artikler blant bladets viktigste bidragsytere 1945 til 1965. Sandemose skrev innenfor mange genre. Blant annet rapporterte han fra rettssaken mot Carl Jacob Schnitler og advarte mot rop om hevn fordi han mente Schnitler var en meget syk mann. Arnulf Øverland, Johan Borgen og Sigurd Evensmo leverte også stoff.[1]

Eierskapet var delt mellom LO, Arbeiderpartiet og Kooperasjonen, som til sammen hadde 3/5 av aksjene, og privatpersoner tilknyttet arbeiderbevegelsen. Tiden Norsk Forlag overtok senere Kooperasjonens aksjepost.

Bladet gikk inn i 1974. Viktige årsaker til dette var innføringen av bladmomsen i 1970 og at redaksjonen, i motsetning til eierne, gikk mot norsk medlemskap i EEC i 1972.

Aktuell-navnet er i dag i bruk på nettsiden www.aktuell.no, som samler nyheter fra medlemsblader tilknyttet forbundene i LO Stat.

Redaktører rediger

Referanser rediger

  1. ^ Prosa, nr 3, 2015, s. 46.

Eksterne lenker rediger


Autoritetsdata