Arbeiderbevegelsen i Norge

Norske organisasjoner

Arbeiderbevegelsen i Norge er et begrep med til dels ulike betydninger. I vid forstand benyttes begrepet for å beskrive arbeiderklassens egenorganisering i fagforeninger og fagforbund, partier, samvirkeorganisasjoner, aviser og tilsvarende virksomheter og organisasjoner for å påvirke samfunnet ved hjelp av de demokratiske prosessene.

Begrepet kan også benyttes mer snevert til bare å beskrive den sosialdemokratiske bevegelsen i Norge, da begrenset til partiet Det norske Arbeiderparti, hovedsammenslutningen LO, Arbeiderpartiets aviser samt partiets og LOs tilsluttede organisasjoner.

Marcus Thrane dannet den såkalte Thranebevegelsen i slutten av 1840-årene.

Se også rediger