Kong Oscar IIs medalje til belønning for fortjenstlig virksomhet

Kong Oscar IIs medalje til belønning for fortjenstlig virksomhet (etter tidligere rettskrivning også: Kong Oscar II.s Medaille til Belønning for fortjenstlig Virksomhed) var en norsk kongelig utmerkelse innstiftet av kong Oscar II i forbindelse med feiringen av hans sølvbryllup 6. juni 1882.[1] Medaljen ble tildelt i to valører, gull og sølv. Den var en av flere fortjenstmedaljer innstiftet av Oscar II og ble utdelt så lenge Bernadotte-dynastiet satt på Norges trone. I 1908 innstiftet kong Haakon VII en ny fortjenstmedalje, som stadig utdeles, Kongens fortjenstmedalje.

UtformingRediger

Kong Oscar IIs medalje til belønning for fortjenstlig virksomhet hadde først Oscar IIs monogram på avers.[2] Baksiden har omskriften «BELØNNING FORFORTJENSTLIG VIRKSOMHED» sammen med «INDSTIFTET 6 JUNI 1882» og innenfor dette danner en krans et felt der mottakernes navn er inngravert.[1] Noen år etter innstiftelsen, trolig i 1885, ble aversmotivet byttet ut, mens reversen forble uendret.[2] Etter dette hadde forsiden av medaljen Oscar IIs brystbilde sammen med hans navn og tittel, «OSCAR II NORGES OG SVERIGES KONGE», og valgspråket «BRODERFOLKENES VEL».[1][2] I 1888 graverte Ivar Throndsen medaljens motiver på nytt og ornamentene under kronen ble endret.[2]

Medaljen er opphengt i et bånd som er mørk rødt,[1] men det kjennes også medaljer med rødfiolett bånd.[2]

Medaljen ble først produsert av firmaet Berliner Medaillen-Münze, deretter fra 1888 av Den Kongelige MyntKongsberg.[2]

TildelingRediger

Kong Oscar IIs medalje til belønning for fortjenstlig virksomhet var en fortjenstmedalje som ble tildelt for innsats i både offentlig eller privat virksomhet, i Norge eller i utlandet. Medaljen ble også tildelt svenske og andre utenlandske statsborgere.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e Norges statskalender for aaret 1906, sp. 907-908.
  2. ^ a b c d e f Hallberg 2012, s. 165–176.

KilderRediger

  • Hallberg, Harald: Norske dekorasjoner. Tildelt med bånd til å bæres på uniform eller sivilt antrekk, Ålgård: Dreyer bok, 2012
  • Norges statskalender for aaret 1906, efter offentlig foranstaltning redigeret af N. R. Bull, Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 1906, sp. 907-908.