Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk

Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk (etter tidligere rettskrivning også: Kong Oscar II.s Medaille til Belønning for det norske Landbrug) var en norsk kongelig utmerkelse innstiftet av kong Oscar II i forbindelse landbruksutstillingen i Kristiania i oktober 1877.[1] Medaljen ble tildelt i to valører, gull og sølv. Den var en av flere fortjenstmedaljer innstiftet av Oscar II. Medaljen ble utdelt så lenge Bernadotte-dynastiet satt på Norges trone.

UtformingRediger

Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk bærer på forsiden Oscar IIs brystbilde sammen med hans navn og tittel, «OSCAR II NORGES OG SVERIGES KONGE», samt valgspråk «BRODERFOLKENES VEL».[1][2] Baksiden prydes av et landlig motiv der Oscarshall synes i bakgrunnen og har innskriften «BELØNNING FOR DET NORSKE LANDBRUG».[1]

Medaljen er opphengt i et bånd som er mørk rødt.[1]

Medaljen ble framstilt av firmaet Berliner Medaillen-Münze i Tyskland.[2]

TildelingRediger

Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk ble tildelt gårdbrukere, men også personer som arbeidet i næringsmiddelindustrien og i offentlig landbruksforvaltning eller på annen måte hadde ytt en fortjenstfull innsats for landbruket i Norge.[1] Det ble utdelt sju gullmedaljer og 93 sølvmedaljer.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e Norges statskalender for aaret 1906, sp. 919–920.
  2. ^ a b c Hallberg 2012, s. 162–164.

KilderRediger

  • Hallberg, Harald: Norske dekorasjoner. Tildelt med bånd til å bæres på uniform eller sivilt antrekk, Ålgård: Dreyer bok, 2012.
  • Norges statskalender for aaret 1906, efter offentlig foranstaltning redigeret af N. R. Bull, Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag, 1906, sp. 919–920.