Kommunistiska Partiet i Sverige

Kommunistiska Partiet i Sverige (KPS) var en svensk pro-albansk kommunistisk parti som eksisterte mellom 1982 og 1993. Restene av partiet er i dag å finne i Nya Arbetartidningen.[1]

KPS hadde sitt opphav i en gruppe som hadde brutt ut av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) i Norrköping på slutten av 1970-tallet i protest mot partiets vektlegging av å skape en nasjonal samling mot det som ble sett på som en overhengende krigsfare og i protest mot partiets stilling for Kina i konflikten med Albania, samt i en gruppe som hadde brutt ut av KPML(r) i Stockholm. Disse, samt andre som sluttet seg til det politiske grunnlaget, grunnla organet Kommunisten i 1979 og virket under flere navn før KPS ble grunnlagt i 1982. Partiet opprettet også ungdomsforbundet Ungkommunisterna. En rekke eksklusjoner i 198384 bidro til å svekke partiet, og som for de fleste andre anti-revisjonistiske partier i Vest-Europa var 1980-tallet en nedgangstid for KPS. I 1989 forlot også en relativt stor gruppe partiet og grunnla Vänstertidningen, som var ment å representere en bredere plattform. Det ble nedlagt i 1993 da det som var igjen av KPS slo seg sammen med det som var igjen av Sveriges Kommunistiska Arbetarparti (SKA) for å starte Nya Arbetartidningen.[2]

Politisk videreførte partiet mye av det SKP hadde stått for før rundt 1976, med vekt på klassekamp og kamp mot begge supermaktene. Partiet sto opprinnelig for en sosialismevisjon basert på en ettpartimodell ikke ulikt den albanske. Ulikt de fleste pro-albanske partiene i Vest-Europa beveget imidlertid KPS seg vekk fra Tirana og i retning en mer uavhengig linje. Dette muliggjorde også grunnleggelsen av Nya Arbetartidningen sammen med SKA, som representerte en pro-kinesisk tradisjon.

Partiet stilte aldri til valg. Medlemstallet antas å ha ligget mellom 100 og 200. Partiformann var Gösta Torstensson.

ReferanserRediger

  1. ^ «Om Nya AT». Nya Arbetartidningen. Besøkt 24. januar 2018. 
  2. ^ «SKP(m-l)/SKA bildades genom splitttringar i SKP i början av 80-talet.». marxistarkiv.se. Besøkt 24. januar 2018.