Supermakt

stat med en ledende posisjon i det internasjonale samfunnet, og som i kraft av sin makt kan påvirke begivenheter til sin egen interesse

Supermakt er et begrep som ble brukt om USA og Sovjetunionen under den kalde krigen. Uttrykket spilte på at supermaktene lå så langt foran andre nasjoner med hensyn til militærmakt og politisk og militær innflytelse at de stilte i en klasse for seg selv.

Begrepet «supermakt» ble første gang benyttet i denne sammenhengen i 1930 i henhold til Oxford English Dictionary, men ble ikke primært brukt på USA og Sovjetunionen før den kalde krigen. Inntil 1920-tallet ble begrepet benyttet for å beskrive elektrifisering og utvikling av transportnett. Ordet kan også bli brukt om det britiske imperiet.