Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1991

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1991 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 13. og 14. september 1991. Det ble holdt valg til 439 kommunestyrer og valg til 18 fylkesting.

Utdypende artikkel: Kommunestyrevalget 1991

Utdypende artikkel: Fylkestingsvalget 1991