Forretningsbank

(Omdirigert fra «Kommersiell bank»)
For en komplett liste over dagens forretningsbanker, se Liste over banker i Norge#Forretningsbanker

En forretningsbank eller en kommersiell bank[1] (ble tidligere også kalt aksjebank.[1] ) er en bank som mottar innskudd fra allmenheten og gir lån til forretnings- og annen virksomhet.[2] De yter også allsidige tjenester til privatpersoner.[2]

Avhengig av hvilket bankens arbeidsormåde kan den kalles handelsbank, industribank, hypotekbank eller lignende.[2]

Som kapitalformidlere har forretningsbankene spilt en stor rolle for utviklingen av det moderne samfunn.[2]

Forretningsbanker i Norge

rediger

I Norge har forretningsbankene som hovedformål å låne ut penger til privat næringsliv.[2]

Norske forretningsbanker er aksjeselskaper og var tidligere regulert av forretningsbankloven fra 1961[3] som ble opphevet i 2015 og erstattet av finansforetaksloven som trådte i kraft 1. januar 2016[4].

I Norge må en forretningsbank ha minst en aksjekapital som tilsvarer 5 millioner euro. Kongen kan i spesielle tilfeller samtykke i en lavere aksjekapital, dog ikke under 1 million euro.[5]

Blant de tidligste forretningsbankene i Norge kan nevnes:

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b Keilhau, Wilhelm (1888-1954) (1954). «Kreditt, bankvesen og forsikringsvesen». Grunntrekk av samfunnsøkonomien. Oslo: Elingaard brevskole. s. 13. 
  2. ^ a b c d e «bank, De kommersielle banker». Cappelens leksikon. 1 : A-Britten. [Oslo]: Cappelen. 1983. s. 230-232. ISBN 8202049725. 
  3. ^ «§ 3. En forretningsbank kan bare stiftes som aksjeselskap eller som allmennaksjeselskap.». Lov om forretningsbanker [forretningsbankloven]. (LOV-1961-05-24-2) (norsk). Lovdata. 1961-05-24. ISBN 82-504-1145-5. «Loven er opphevet ved lov 10 apr 2015 nr. 17 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 10 apr 2015 nr. 350).» 
  4. ^ «§ 7-1.Organisasjonsform for banker». Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven). (LOV-2015-04-10-17) (norsk). Lovdata. 2015-04-10. Besøkt 27. januar 2018. «Banker skal stiftes og organiseres som allmennaksjeselskap eller som sparebank.» 
  5. ^ bedin.no om Etablering av forretningsbank Arkivert 27. januar 2008 hos Wayback Machine. Besøkt 6. september 2008