Kombinert under Holmenkollrennene

En oversikt

Dette er en oversikt over de tre første plassene i alle kombinertrenn under Holmenkollrennene i Oslo. Listen inkluderer også renn i VM og OL.

Holmenkollrennene ble første gang arrangert i 1892, etter at Husebyrennet var blitt arrangert siden 1879. Siden verdenscupen ble innført vinteren 1983/84 har rennene i Holmenkollen vært en del av den. VM ble arrangert i Holmenkollen i 1930, 1966, 1982 og 2011, og OL i 1952.

Vinneren av det ordinære, individuelle kombinertrennet under Holmenkollrennene tildeles kongepokalen. Det er dermed den eneste skiøvelsen der en utlending har mulighet til å vinne en kongepokal.

Avvikling

rediger

Til og med 1925 ble kombinertrennene i Holmenkollen arrangert med langrenn på søndag og hopprenn på mandag. I årene 1926-1950 gikk langrennet og hopprennet fast på lørdag og søndag. Hopp først og langrenn dagen etter eller senere ble først gjennomført under OL i 1952. Det ble avviklet på den måten i årene 1963-1966 og fra og med 1970 og til i dag (med unntak av 1975, da kombinerthopprennet måtte utsettes på grunn av været). 18 kilometer langrenn ble erstattet av 15 kilometer fra og med 1954. 10 kilometer for normaldistanse ble innført i 2010. Gunder-metoden i kombinertlangrennet ble første gang prøvd i 1970, men ble deretter ikke gjentatt før i 1980. Siden da har alle kombinertrenn under Holmenkollrennene vært arrangert etter Gunder-metoden. Det eneste unntaket er VM i 1982, da Gunder-metoden ennå ikke var innført i det individuelle rennet, men ble brukt under lagkonkurransen.

De aller fleste kombinerthopprennene i Holmenkollen er blitt holdt i Holmenkollbakken. Unntakene er årene 1965, 1966 (VM), 1970, 1971 og 1980-1984 (inkludert VM i 1982), da kombinerthopprennene ble holdt i Midtstubakken. To av de fire kombinertrennene i VM i 2011 og det ene av to verdenscuprenn i 2012 ble også holdt i den da gjenoppbygde Midtstubakken.

Avlysninger, utsettelser og flytting

rediger

Kombinertrenn i Holmenkollen er blitt avlyst fire ganger og flyttet én gang. I 1896 ble langrennet avlyst på grunn av dårlige snøforhold, og i 1898 måtte hele Holmenkollrennet avlyses på grunn av snømangel. I 1899 måtte hopprennet utsettes i to uker, og i 1932 ble hele Holmenkollrennet utsatt to uker på grunn av snømangel. I 1954 ble hopprennet avlyst på grunn av sterk vind. Tåke gjorde at det kombinerte hopprennet i 1975 måtte utsettes fra fredag til søndag. I 1990 gjorde snømangel at kombinertrennet måtte flyttes med hopprenn på Raufoss og langrenn på Vang. Det første av de to rennene i 2007 måtte avlyses på grunn av vind og problemer med sporet i Holmenkollbakken. Rennene i 2009 ble holdt i Vikersund, fordi Holmenkollbakken var under ombygging til VM 2011. I 2021 ble det ikke avholdt renn på grunn av koronapandemien.

Resultater, menn

rediger
Dato Disiplin Vinner Andre Tredje Type renn
30.-31. januar 1892 15 km / hopp   Svein Sollid   Karl Roll   Andreas Pedersen Holmenkollrennet
29.-30. januar 1893 18 km / hopp   Ingemann Sverre   Ole Antonsen   Jonas Holmen Holmenkollrennet
18.-19. februar 1894 20 km / hopp   Hans Johansen   Jonas Holmen   Trygve Heyerdahl Holmenkollrennet
17.-18. februar 1895 15 km / hopp   Victor Thorn   Oluf Berg   Robert Pehrson Holmenkollrennet
23.-24. februar 1896 Langrennet avlyst pga. dårlige snøforhold Holmenkollrennet
14.-15. februar 1897 18 km / hopp   Morten Hansen   Asbjørn Nilssen   Aksel Refstad Holmenkollrennet
1898 Avlyst pga. snømangel Holmenkollrennet
12. og 27. februar 1899 16 km / hopp   Paul Braaten   Victor Thorn   Robert Pehrson Holmenkollrennet
4.-5. februar 1900 16 km / hopp   Aksel Refstad   Paul Braaten   Arnt Folkmann Holmenkollrennet
3.-4. februar 1901 17 km / hopp   Olaf Tandberg   Paul Braaten   Aksel Refstad Holmenkollrennet
2.-3. februar 1902 17 km / hopp   Olav Bjaaland   Paul Braaten   Sigurd Trønnes Holmenkollrennet
1.-2. februar 1903 17 km / hopp   Karl Hovelsen   Harald Smith   Johs. Bentzen Holmenkollrennet
7.-8. februar 1904 17 km / hopp   Per Bakken   Harald Smith   Andreas Udbye Holmenkollrennet
12.-13. februar 1905 12 km / hopp   Thorvald Hansen   Per Bakken   Georg Gulbrandsen Holmenkollrennet
11.-12. mars 1906 15 km / hopp   Johs. Grini   Per Bakken   Thorvald Hansen Holmenkollrennet
3.-4. mars 1907 15 km / hopp   Øistein Midthus   Per Bakken   Per Simonsen Holmenkollrennet
23.-24. februar 1908 15 km / hopp   Albert Larsen   Einar Kristiansen   Knut Holst Holmenkollrennet
28. februar-1. mars 1909 18 km / hopp   Thorvald Hansen   Lars Neby   Arne Hallén Holmenkollrennet
20.-21. februar 1910 18 km / hopp   Lauritz Bergendahl   Otto Tangen   Arne Hallén Holmenkollrennet
5.-6. mars 1911 18 km / hopp   Johan Kristoffersen   Knut Holst   Otto Tangen Holmenkollrennet
3.-4. mars 1912 16 km / hopp   Lauritz Bergendahl   Johan Kristoffersen   Hans Ullevoldsæter Holmenkollrennet
2.-3. mars 1913 15 km / hopp   Lauritz Bergendahl   Embret Mellesmo   Lars Høgvold Holmenkollrennet
1.-2. mars 1914 15 km / hopp   Lauritz Bergendahl   Sigurd Kristiansen   Johan Kristoffersen Holmenkollrennet
28. februar-1. mars 1915 15 km / hopp   Lauritz Bergendahl   Sverre Østbye   Sigurd Kristiansen Holmenkollrennet
27.-28. februar 1916 15 km / hopp   Gregorius Gravlid   Lars Høgvold   Thorleif Haug Holmenkollrennet
25.-26. februar 1917 17 km / hopp   Otto Aasen   Fritz Semb Thorstvedt   Georg Østerholt Holmenkollrennet
24.-25. februar 1918 17 km / hopp   Otto Aasen   Georg Østerholt   Johs. Gullbrå Holmenkollrennet
2.-3. mars 1919 17 km / hopp   Thorleif Haug   Otto Aasen   Johs. Gullbrå Holmenkollrennet
22.-23. februar 1920 17 km / hopp   Thorleif Haug   Johan Grøttumsbråten   Einar Landvik Holmenkollrennet
20.-21. februar 1921 17 km / hopp   Thorleif Haug   Thoralf Strømstad   Johan Grøttumsbråten Holmenkollrennet
26.-27. februar 1922 17 km / hopp   Harald Økern   Johan Grøttumsbråten   Thoralf Strømstad Holmenkollrennet
25.-26. februar 1923 17 km / hopp   Johan Grøttumsbråten   Thorleif Haug   Thoralf Strømstad Holmenkollrennet
24.-25. februar 1924 17 km / hopp   Harald Økern   Johan Grøttumsbråten   Thorleif Haug Holmenkollrennet
1.-2. mars 1925 17 km / hopp   Asbjørn Elgstøen   Harald Økern   Einar Landvik Holmenkollrennet
27.-28. februar 1926 17 km / hopp   Johan Grøttumsbråten   Hagbart Haakonsen   Thorleif Haug Holmenkollrennet
5.-6. mars 1927 17 km / hopp   Ole Kolterud   Hagbart Haakonsen   Johan Grøttumsbråten Holmenkollrennet
3.-4. mars 1928 17 km / hopp   Johan Grøttumsbråten   Ole Stenen   Paavo Nuotio Holmenkollrennet
2.-3. mars 1929 17 km / hopp   Johan Grøttumsbråten   Arne Rustadstuen   Christian Holmen Holmenkollrennet
1.-2. mars 1930 17 km / hopp   Hans Vinjarengen   Leif Skagnæs   Knut Lunde
  Peder Belgum
VM
28. februar-1. mars 1931 17 km / hopp   Johan Grøttumsbråten   Ole Stenen   Hans Vinjarengen Holmenkollrennet
12.-13. mars 1932 17 km / hopp   Oddbjørn Hagen   Hans Vinjarengen   Johan Grøttumsbråten Holmenkollrennet
4.-5. mars 1933 18 km / hopp   Hans Vinjarengen   Olav Lian   Martin Peder Vangli Holmenkollrennet
3.-4. mars 1934 18 km / hopp   Oddbjørn Hagen   Hans Vinjarengen   Sverre Kolterud Holmenkollrennet
2.-3. mars 1935 18 km / hopp   Oddbjørn Hagen   Bernt Østerkløft   Sverre Kolterud Holmenkollrennet
29. februar-1. mars 1936 18 km / hopp   Olaf Hoffsbakken   Oddbjørn Hagen   Bernt Østerkløft Holmenkollrennet
27.-28. februar 1937 18 km / hopp   Sverre Brodahl   Olaf Hoffsbakken   Sigurd Røen Holmenkollrennet
5.-6. mars 1938 18 km / hopp   Emil Kvanlid   John Westbergh   Olav Lian Holmenkollrennet
4.-5. mars 1939 18 km / hopp   Olaf Hoffsbakken   Torstein Skinnarland   Olav Odden Holmenkollrennet
2.-3. mars 1940 18 km / hopp   Emil Kvanlid   Torstein Skinnarland   John Westbergh Holmenkollrennet
1941-1945 Ikke arrangert pga. 2. verdenskrig Holmenkollrennet
2.-3. mars 1946 18 km / hopp   Olav Odden   Asbjørn Støholen   Olaf Dufseth Holmenkollrennet
1.-2. mars 1947 18 km / hopp   Sven Israelsson   Niklaus Stump   Olaf Dufseth Holmenkollrennet
6.-7. mars 1948 18 km / hopp   Simon Slåttvik   Ottar Gjermundshaug   Martti Huhtala Holmenkollrennet
5.-6. mars 1949 18 km / hopp   Per Sannerud   Heikki Hasu   Ottar Gjermundshaug Holmenkollrennet
4.-5. mars 1950 18 km / hopp   Simon Slåttvik   Heikki Hasu   Kjetil Mårdalen Holmenkollrennet
22. og 25. februar 1951 18 km / hopp   Simon Slåttvik   Per Gjelten   Kjetil Mårdalen Holmenkollrennet
17.-18. februar 1952 Hopp / 18 km   Simon Slåttvik   Heikki Hasu   Sverre Stenersen OL
6. og 9. mars 1952 18 km / hopp   Gunder Gundersen   Simon Slåttvik   Sverre Stenersen Holmenkollrennet
26. februar og 1. mars 1953 18 km / hopp   Heikki Hasu   Sverre Stenersen   Simon Slåttvik Holmenkollrennet
4. og 7. mars 1954 15 km / hopp Hopprennet avlyst pga. vind Holmenkollrennet
4. og 6. mars 1955 15 km / hopp   Sverre Stenersen   Eeti Nieminen   Per Olsen Holmenkollrennet
24. og 26. februar 1956 15 km / hopp   Sverre Stenersen   Kristoffer Grøtli   Paavo Korhonen Holmenkollrennet
1. og 3. mars 1957 15 km / hopp   Paavo Korhonen   Esko Jussila   Pekka Ristola Holmenkollrennet
13. og 16. mars 1958 15 km / hopp   Tormod Knutsen   Bengt Eriksson   Dmitrij Kotsjkin Holmenkollrennet
5. og 8. mars 1959 15 km / hopp   Sverre Stenersen
  Gunder Gundersen
  Tormod Knutsen Holmenkollrennet
17. og 19. mars 1960 15 km / hopp   Gunder Gundersen   Arne Larsen   Tormod Knutsen Holmenkollrennet
10. og 12. mars 1961 15 km / hopp   Nikolaj Gusakov   Ole Henrik Fagerås   Tormod Knutsen Holmenkollrennet
15. og 17. mars 1962 15 km / hopp   Ole Henrik Fagerås   Tormod Knutsen   Lars Dahlqvist Holmenkollrennet
14. og 16. mars 1963 Hopp / 15 km   Georg Thoma   Tormod Knutsen   Erkki Luiro Holmenkollrennet
12. og 14. mars 1964 Hopp / 15 km   Georg Thoma   Erwin Fiedor   Arne Larsen Holmenkollrennet
11. og 13. mars 1965 Hopp / 15 km   Georg Thoma   Mikkel Dobloug   Arne Larsen Holmenkollrennet
20.-21. februar 1966 Hopp / 15 km   Georg Thoma   Franz Keller   Alois Kälin VM
4.-5. mars 1967 15 km / hopp   Franz Keller   Ralph Pöhland   Markus Svendsen Holmenkollrennet
14. og 16. mars 1968 15 km / hopp   John Bower   Gjert Andersen   Vjatsjeslav Drjagin Holmenkollrennet
13. og 15. mars 1969 15 km / hopp   Rauno Miettinen   Franz Keller   Ralph Pöhland Holmenkollrennet
14.-15. mars 1970 Hopp / 15 km   Karl-Heinz Luck   Markus Svendsen   Ladislav Rygl Holmenkollrennet
13.-14. mars 1971 Hopp / 15 km   Rauno Miettinen   Yuji Katsuro   Karl-Heinz Luck Holmenkollrennet
10.-11. mars 1972 Hopp / 15 km   Rauno Miettinen   Günther Deckert   Gjert Andersen Holmenkollrennet
16.-17. mars 1973 Hopp / 15 km   Rauno Miettinen   Stein Gullikstad   Franz Keller Holmenkollrennet
8.-9. mars 1974 Hopp / 15 km   Tom Sandberg   Odd Arne Engh   Arne Bystøl Holmenkollrennet
8.-9. mars 1975 15 km / hopp   Ulrich Wehling   Rauno Miettinen   Stanisław Kawulok Holmenkollrennet
12.-13. mars 1976 Hopp / 15 km   Ulrich Wehling   Erkki Kilpinen   Tom Sandberg Holmenkollrennet
11.-12. mars 1977 Hopp / 15 km   Ulrich Wehling   Rauno Miettinen   Fjodor Koltšin Holmenkollrennet
10.-11. mars 1978 Hopp / 15 km   Rauno Miettinen   Jouko Karjalainen   Tom Sandberg Holmenkollrennet
9.-10. mars 1979 Hopp / 15 km   Karl Lustenberger   Rauno Miettinen   Jouko Karjalainen Holmenkollrennet
14.-15. mars 1980 Hopp / 15 km   Uwe Dotzauer   Andreas Langer   Jorma Etelälahti Holmenkollrennet
11.-12. mars 1981 Hopp / 15 km   Jouko Karjalainen   Konrad Winkler   Gunter Schmieder Holmenkollrennet
19.-20. mars 1982 Hopp / 15 km   Tom Sandberg   Konrad Winkler   Uwe Dotzauer VM
23.-24. februar 1982 Lag hopp / 3 x 10 km   Øst-Tyskland
Uwe Dotzauer
Gunter Schmieder
Konrad Winkler
  Finland
Jouko Karjalainen
Rauno Miettinen
Jorma Etelälahti

  Norge

Hallstein Bøgseth
Espen Andersen
Tom Sandberg
VM
10.-11. mars 1983 Hopp / 15 km   Kerry Lynch   Tom Sandberg   Hallstein Bøgseth Holmenkollrennet
8.-9. mars 1984 Hopp / 15 km   Espen Andersen   Tom Sandberg   Geir Andersen Verdenscup
16.-17. mars 1985 Hopp / 15 km   Hermann Weinbuch   Geir Andersen   Heiko Hunger Verdenscup
14.-15. mars 1986 Hopp / 15 km   Hallstein Bøgseth   Hermann Weinbuch   Klaus Sulzenbacher Verdenscup
19.-20. mars 1987 Hopp / 15 km   Hermann Weinbuch   Trond Arne Bredesen   Torbjørn Løkken Verdenscup
18.-19. mars 1988 Hopp / 15 km   Torbjørn Løkken   Klaus Sulzenbacher   Uwe Prenzel Verdenscup
3.-4. mars 1989 Hopp / 15 km   Trond Einar Elden   Trond Arne Bredesen   Knut Tore Apeland Verdenscup
16.-17. mars 1990 Hopp / 15 km   Andrej Dundukov   Thomas Abratis   Trond Einar Elden Verdenscup, avviklet på Raufoss og Vang
15.-16. mars 1991 Hopp / 15 km   Trond Einar Elden   Fred Børre Lundberg   Frode Moen Verdenscup
13. mars 1992 Hopp / 15 km   Fabrice Guy   Fred Børre Lundberg   Sylvain Guillaume Verdenscup
12. mars 1993 Hopp / 15 km   Takanori Kono   Kenji Ogiwara   Junichi Kogawa Verdenscup
15. januar 1994 Hopp / 15 km   Mario Stecher   Fred Børre Lundberg   Takanori Kono Verdenscup
9. februar 1995 Hopp / 15 km   Kenji Ogiwara   Tsugiharu Ogiwara   Bjarte Engen Vik Verdenscup
16. mars 1996 Hopp / 15 km   Bjarte Engen Vik   Knut Tore Apeland   Halldor Skard jr. Verdenscup
14. mars 1997 Sprint hopp / 7,5 km   Bjarte Engen Vik   Hannu Manninen   Trond Einar Elden Verdenscup
15. mars 1997 Normal hopp / 15 km   Bjarte Engen Vik   Samppa Lajunen   Andy Hartmann Verdenscup
13. mars 1998 Sprint   Todd Lodwick   Sylvain Guillaume   Mario Stecher Verdenscup
14. mars 1998 Normal   Bjarte Engen Vik   Mario Stecher   Kristian Hammer Verdenscup
12. mars 1999 Normal   Bjarte Engen Vik   Hannu Manninen   Kenji Ogiwara Verdenscup
10. mars 2000 Normal hopp / 15 km   Bjarte Engen Vik   Samppa Lajunen   Jaakko Tallus Verdenscup
11. mars 2000 Sprint   Bjarte Engen Vik   Kenneth Braaten   Kristian Hammer Verdenscup
9. mars 2001 K115 / 15 km   Felix Gottwald   Bjarte Engen Vik   Marko Baacke Verdenscup
10. mars 2001 K115 / 7,5 km   Felix Gottwald   Hannu Manninen   Kristian Hammer Verdenscup
15. mars 2002 Normal K115 / 15 km   Ronny Ackermann   Jaakko Tallus   Samppa Lajunen Verdenscup
16. mars 2002 Sprint K115 / 7,5 km   Hannu Manninen   Samppa Lajunen   Ronny Ackermann Verdenscup
8. mars 2003 Sprint K115 / 7,5 km   Felix Gottwald   Ronny Ackermann   Ola Morten Græsli
  Björn Kircheisen
Verdenscup
9. mars 2003 Sprint K115 / 7,5 km   Ronny Ackermann   Felix Gottwald   Ola Morten Græsli Verdenscup
28. februar 2004 Sprint K115 / 7,5 km   Hannu Manninen   Samppa Lajunen   Ronny Ackermann Verdenscup
29. februar 2004 Normal K115 / 15 km   Ronny Ackermann   Samppa Lajunen   Mario Stecher Verdenscup
12. mars 2005 Normal HS128 / 15 km   Magnus Moan   Hannu Manninen   Ronny Ackermann Verdenscup
13. mars 2005 Sprint HS128 / 7,5 km   Hannu Manninen   Magnus Moan   Ronny Ackermann Verdenscup
11. mars 2006 Normal HS128 / 15 km   Petter Tande   Jason Lamy-Chappuis   Anssi Koivuranta Verdenscup
12. mars 2006 Sprint HS128 / 7,5 km   Björn Kircheisen   Magnus Moan   Anssi Koivuranta Verdenscup
17. mars 2007 Normal HS128 / 15 km Avlyst pga. vind og sporproblemer Verdenscup
18. mars 2007 Sprint HS128 / 7,5 km   Jason Lamy-Chappuis   Felix Gottwald   Bill Demong Verdenscup
8. mars 2008 Normal HS128 / 15 km   Bernhard Gruber   Christoph Bieler   Ronny Ackermann Verdenscup
9. mars 2008 Sprint HS128 / 7,5 km   Petter Tande   Mario Stecher   Bernhard Gruber Verdenscup
2009 HS117 / 10 km Arrangert i Vikersund pga. ombygging av Holmenkollbakken Verdenscup
13. mars 2010 Lag HS134 / 4 x 5 km   Norge
Petter Tande
Mikko Kokslien
Jan Schmid
Magnus Moan
  Østerrike
Bernhard Gruber
David Kreiner
Felix Gottwald
Mario Stecher
  Tyskland
Johannes Rydzek
Georg Hettich
Eric Frenzel
Tino Edelmann
Verdenscup
14. mars 2010 Normal HS134 / 10 km   Jason Lamy-Chappuis   Felix Gottwald   Magnus Moan Verdenscup
26. februar 2011 HS106 / 10 km   Eric Frenzel   Tino Edelmann   Felix Gottwald VM
28. februar 2011 Lag HS106 / 4 x 5 km   Østerrike
David Kreiner
Bernhard Gruber
Felix Gottwald
Mario Stecher
  Tyskland
Johannes Rydzek
Eric Frenzel
Björn Kircheisen
Tino Edelmann
  Norge
Mikko Kokslien
Håvard Klemetsen
Jan Schmid
Magnus Moan
VM
2. mars 2011 HS134 / 10 km   Jason Lamy-Chappuis   Johannes Rydzek   Eric Frenzel VM
4. mars 2011 Lag HS134 / 10 km   Østerrike
Bernhard Gruber
David Kreiner
Felix Gottwald
Mario Stecher
  Tyskland
Johannes Rydzek
Björn Kircheisen
Eric Frenzel
Tino Edelmann
  Norge
Mikko Kokslien
Håvard Klemetsen
Jan Schmid
Magnus Moan
VM
9. mars 2012 HS106 / 10 km   Akito Watabe   Mikko Kokslien   Bernhard Gruber Verdenscup
10. mars 2012 HS134 / 10 km (skulle vært 15 km)   Bryan Fletcher   Mikko Kokslien   Taihei Katō Verdenscup
15. mars 2013 HS134 / 10 km   Eric Frenzel   Akito Watabe   Yoshito Watabe Verdenscup
16. mars 2013 HS134 / 10 km   Jason Lamy-Chappuis   Eric Frenzel   Wilhelm Denifl Verdenscup
8. mars 2014 HS134 / 10 km   Johannes Rydzek   Magnus Moan   François Braud Verdenscup
14. mars 2015 HS134 / 15 km   Akito Watabe   Johannes Rydzek   Alessandro Pittin Verdenscup
6. februar 2016 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Akito Watabe   Eric Frenzel Verdenscup
11. mars 2017 HS134 / 10 km   Akito Watabe   Eric Frenzel   Björn Kircheisen Verdenscup
10. mars 2018 HS134 / 10 km   Akito Watabe   Fabian Rießle   Mario Seidl Verdenscup
9. mars 2019 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Ilkka Herola   Espen Bjørnstad Verdenscup
7. mars 2020 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Fabian Rießle   Ilkka Herola Verdenscup
5. mars 2022 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Johannes Lamparter   Jens Lurås Oftebro Verdenscup
6. mars 2022 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Mario Seidl   Jens Lurås Oftebro Verdenscup
11. mars 2023 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Julian Schmid   Johannes Lamparter Verdenscup
12. mars 2023 HS134 / 10 km   Jarl Magnus Riiber   Vinzenz Geiger   Julian Schmid Verdenscup

Se også

rediger

Kilder

rediger
Autoritetsdata