Koirala-familien

Koirala er navnet på en familie som har vært ledende i Nepals politikk fra slutten av 1940-tallet til i dag. Familiens viktigste medlem er det Nepalske Kongresspartiets stifter og legendariske leder, B. P. Koirala. Partiets leder i 2006 er hans yngre bror, G.P. Koirala, som har fylt opp partiledelsen med yngre familiemedlemmer for å sikre sin makt over partiet.

Den moderne Koirala-klanen er stor og uoversiktlig. Her er noen av dens mest kjente medlemmer.

1. generasjon: Krishna Prasad KoiralaRediger

Krishna Prasad Koirala var en rik forretningsmann fra Tarai-byen Biratnagar, og kjent som en tidlig forkjemper for demokrati. Statsminister Chandra Shamsher Rana konfiskerte hans eiendom og tvang ham til å dra i eksil til India med hele sin familie i 1917, der familien fikk ei vanskelig tid.

K. P. Koirala blei medlem av det indiske Kongresspartiet. Han var også med på å starte den nepalske avisa The Gorkha. Som et symbol for kampen for demokrati fikk han tilnavnet Nepals Gandhi.

Etter at han vendte tilbake til Nepal, blei han fengsla av statsminister Judha Shamsher Rana fordi han støtte indernes anti-engelske «Quit India Campaign». Han døde i fengsel i 1943, og feires fortsatt som en martyr for demokratiet i Nepal.

2. generasjonRediger

KP Koiralas barn og deres ektefellerRediger

Krishna Prasad Koirala hadde fem sønner og fire døtre.

KPs sønnerRediger

Tre sønner blei statsministre i Nepal:

Matrika Prasad Koirala (også kjent som M.P. Koirala eller bare M.P.) (født 1907, død 1997) blei Nepals første ikke-Rana-statsminister på 105 år i 1951. Han var eldre halvbror av BP Koirala og GP Koirala (se nedafor). Han var rekna som den mer berømte BPs viktigste konkurrent og rival, og mer konservativ enn B.P.

Bishweshwar Prasad Koirala (ofte kalt B.P. Koirala eller bare BP) (født 1915, død 1982) var den mektigste og viktigste politikeren fra Koirala-famlilien. Han var grunnleggeren og den viktigste lederen av Nepals største og mest betydningsfulle parlamentariske parti, Kongresspartiet (Nepal Congress – NC), og statsminister på 1950-tallet.

Sushila Koirala er B.P.s enke.

Girija Prasad Koirala (ofte kalt GP Koirala) (født 1925), yngste bror av BP, blei Konresspartiets viktigste leder etter at BP døde, særlig etter en maktkamp i partiet først på 1990-tallet. Han blir anklaga for nepotisme fordi han behersker kongresspartiet ved å fylle dets ledende organer med slektninger fra Koirala-familien. Han har vært statsminister flere ganger etter at parlamentarismen blei gjeninnført i 1990.


Keshav Prasad Koirala (født 1922, død 1974) var agronom og forstmann.

Nona Koirala (1928(?) – 27. januar 2007) var gift med Keshav Koirala, og til sin død en ledende politiker i Kongresspartiet.

Pramod Upadhaya, Nonas bror, har vært General Manager of National Trading Corporation.


Tarini Prasad Koirala (født 1923, død 1973) var journalist og grunnlegger av (den nå statlige) Radio Nepal.

KPs døtreRediger

Naini Koirala (gift Upadhyaya).

Amod Uphadhyaya er gift med Naini. Han har vært minister for Nepals Kongressparti.


Indira Koirala (gift Acharya).


Vijaya Laxmi Koirala (gift Zaki), død.

Muhammad Akram Zaki, gift med Vijaya, var pakistansk diplomat. Han er nå senior visepresident i Nawaz Shariefs parti Pakistan Muslim League.


Sauri Koirala (gift Aryal), død.

Svogre og svigerinner, fettere osv.Rediger

Lila Koirala er gift med G.P.s fetter, Saroj Koirala. Hun er tidligere minister og sentralkomitemedlem i NC.

Sushil Koirala er fetter av Koirala-brødrene. Han er tidligere generalsekretær, nåværende viseleder av NC.

Binod Kumar Koirala (1935(?) – 15. november 2006) var Sushils eldre bror. Han var aktivt NC-medlem, og sentralkomiteen kondolerte da han døde.

Dr. Gopal Koirala er en annen fetter. Han har vært parlamentsrepresentant for NC.

Ashok Koirala, enda en fetter, har bl.a. vært distriktspresident for Kongresspartiet i Koirala-familiens hjemby, Biratnagar.

3. generasjon: BP og hans brødres sønner og døtreRediger

BPs barn og svigerbarnRediger

Prakash Koirala (født 1948) er sønn av B. P. Koirala. Etter å ha sittet i ledelsen for kongresspartiet og vært minister, blei han i mai 2005 blei han ekskludert fra NC for å støtte det kongelige kuppet 1. februar 2005. I den andre kuppregjeringa til kong Gyanendra, proklamert 14. juli 2005, ble han utnevnt til minister for miljø, vitenskap og teknologi. Etter eksklusjonen har han stifta sitt eget monarkistiske parti Nepali Congress(Nationalist), som ikke ser ut til å få noen særlig oppslutning. Han er far til Manisha Pashad Koirala.

Shree Harsha Koirala, dataingeniør, sønn av B. P. Koirala, sitter i ledelsen for Nepals Cricketforbund.

Shashank Koirala, kjent øyenlege, er B.P. Koiralas yngste sønn. I 2004 erklærte han at han var klar til å gå inn i politikken for Kongresspartiet. Før kuppet i 2005 bodde hans onkel G.P. Koirala hjemme hos Shashank i Katmandu. Etter kongens statskupp blei GP internert i nevøens hus. Huseier Shanshak gikk under jorda. På NCs 11. kongress blei han valgt inn i partiets sentrale arbeidskomite eller arbeidsutvalg (Central Work Comitee, CWC).

Hans kone Supatra Koirala, lege, thailandsk statsborger, blei kasta ut hjemmefra etter statskuppet og fikk husarrest, sammen med G.P. Koiralas hustru Sushila Koirala og Nona Koirala, som er gift med G.P.s yngre bror Keshav Koirala.

GPs barnRediger

Sujata Koirala (født 1951) (skilt fra en tysk statsborger som ga henne og datteren etternavnet Jost) er G.P. Koiralas datter og eneste barn.

Anklaga for å være den aktive parten som fikk G.P. trukket inn i en stor korrupsjonsskandale i 2000 til 2001, som bidro til å velte regjeringa hans. Våren 2005 var hun aktiv i agitasjon mot diktaturet i Nepal i New Delhi, India. Seinere samme år blei hun valgt inn i Kongresspartiets sentrale arbeidsomite (CWC).

I juli 2006 gifta hun bort sin datter Melanie Koirala Jost. Ifølge ei lov fra 1976 skal intet bryllup ha mer enn 51 inviterte gjester. Sujata gifta bort datra si med 3 500 gjester tilstede, noe som blei kritisert som et eksempel på Koirala-familiens arroganse.

Hun blei plukka ut av Nepals Kongressparti (i praksis G.P. Koirala) som en av partiets nye representanter i Nepals overgangsparlament 2007.

Før konstitueringa av Nepals overgangsregjering 1. april 2007, blei det hevda at G.P. Koirala ønska henne som visestatsminister og sin stedfortreder. (Ram Chandra Poudel fikk denne jobben.)

Høsten 2006 og våren 2007 anklaga hun flere ganger sin fetter og rival i Kongresspartiets ledelse, Dr. Shekar Koirala (se lengre nede), for å være «maoist». Pressekommentarer hevda at dette avspeila Sujatas egne politiske ambisjoner.

MPs barnRediger

Kamal Koirala er sønn av M. P. Koirala. Han er journalist og leder for den sentrale rådgivningskomiteen i Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist).


Bimal Koirala er også sønn av M. P. Koirala.

Keshav Koiralas barnRediger

Nirjanan Koirala, advokat, sønn av Keshav og Nona, beskrives som rådgiver til DC. Han bor i New Delhi, India.


Dr. Sekhar Koirala (transkriberes også Shekhar), sønn av Keshav og Nona Koirala, medlem av sentralkomiteen og den sentrale arbeidskomiteen (CWC) i NC. Var våren 2005 aktiv i New Delhi for DC sammen med sin kusine Sujata. Sto tidlig i 2006 fram som en sentral talsperson både for GP og NC.

Det ser ut til at han har vært blant Kongresspartiets forhandlere med maoistene i 2005 og 2006.

Dr. Shekar sto på noen av listene som nepalsk presse offentliggjorde på forhånd over nye medlemmer av Nepals overgangsparlament 2007 som Nepals Kongressparti skulle sette inn. (I praksis blei disse medlemmene håndplukka av G. P. Koirala.) Da den endelige lista blei offentliggjort, var han ikke med. Isteden var GPs eneste datter Sujata Koirala blant de utvalgte.

Sujata har offentlig anklaga sin fetter for å være «maoist», noe som blir tolka som et uttrykk for at hun ser ham som en viktig rival, både om farens gunst og toppstillinger i partiet.

Indira Acharyas barnRediger

Shailaja Acharya (født 1943(?)) tilhører ledelsen i NC, og var i en periode i 1968 Nepals til nå eneste kvinnelige visestatsminister. I september 2005 gikk hun på eget initiativ av som medlem av den sentrale arbeidskomiteen (CWC) som et ledd i en protest mot utviklinga i partiet – kanskje mot politikken med å alliere seg med maoistene. G.P.s datter Sujata Koirala beskrives som hennes erkerival.

I desember 2006 utnevnte G.P. Koirala henne til ambassadør i Delhi. Dette møtte sterk kritikk, fordi hun blir rekna som en motstander av demokratiopprøret Jana Andolan 2006. Etter store demonstrasjoner måtte den og alle andre utnevnelser av nye ambassadører trekkes tilbake.

4.generasjon: BPs og GPs barnebarnRediger

Prakash Koiralas barnRediger

Manisha Prasad Koirala (født 16. august 1970 i Katmandu), barnebarn av B.P. Koirala, datter av Prakash Koirala, er en berømt Bollywood-stjerne. Hun blei på 1990-tallet utnevnt til Bollywoods vakreste kvinnelige skuespiller. I 2005 gikk det rykter om at hun ville stille til valg for et høyreorientert hinduistisk parti i India. (Hennes kritikere påstår at det kommer av at karrieren stuper, og at hun har problemer med vekta.) Foran kong Gyanendras upopulære lokalvalg 8. februar 2006 oppfordra hun nepalesere til å stemme, noe som fikk studenter i Nepal til å demonstrere mot henne.

Siddharth Koirala (født 1978), Manishas lillebror, har også forsøkt å gjøre karriere i Mumbai, men har ikke blitt en så stor stjerne som storesøster.

Sujata Koiralas barnRediger

Melanie Koirala (Jost), født i 1980 eller 1981, barnebarn av G.P. Koirala, datter av Sujata Koirala, som har studert telekommunikasjon i London, giftet seg i juli 2006 med Rubel Chaudhary fra Bangladesh. Melanie skal være uinteressert i politikk, og paret skal bo i Dhaka. Ledende politikere fra Nepal og India var blant de 3 500 gjestene i bryllypet (se Sujata Koirala).

Uplasserte slektningerRediger

Bhuwan Dhungan, poet, er datter av Bishnu Prasad Koirala, som var en nær medarbeider av B. P. Koirala. Hun er gift med tidligere president (speaker) i underhuset i parlamentet, Daman Nath Dhungana. Hennes bror Dirgha Raj Koirala var statsfunksjonær under Rana-regimet og seinere minister. Hennes fetter var Dharanidhar Koirala, berømt poet, som var med på å stifte avisa The Gorkha sammen med Krishna Prasad Koirala.

Jyoti Koirala, nok en nevø og rådgiver. Han har hatt faglige tillitsverv, bl.a. som regionssekretær i Nepal Trade Union Congress (NTUC) – Kongresspartiets fagbevegelse.

Bimal Koirala, enda en nevø. Har vært finansminister.

Shambhu Koirala, enda en nevø. Leder for Morang Degree College.

Sriharsh Koirala er en nevø av B. P. Koirala.

Mahesh Acharya har vært minister.

Dr. Kul Prasad Koirala er en leder i Kongresspartiet.

Basu Koirala har vært generalsekretær og visepresident i Nepal Student's Union (Kongresspartiets studentorganisasjon).

Bikash Koirala leda 19. mars 2006 en pressekonferanse i Katmandu på vegne av en opposisjonell fraksjon i Nepal Student's Union (Kongresspartiets studentorganisasjon), der han er tidligere sentralt medlem.

Prakash Koirala (en annen, ikke identisk med BPs sønn i Gyanendras regjering) blei valgt som representant for Nepals Kongressparti i Sindhuli ved valget i 1991. Han emigrerte seinere til USA, der han blei skutt og drept i butikken der han jobba i Texas 10. april 2006.

Chakra Prasad Bastola er gift med ei niese av GP. Han har vært minister for Nepals Kongressparti.

Oil Bahadur Gharti er gift med ei niese av GP. Han har vært medlem av overhuset og av Kongresspartiets CWC.

Laxman Basnet er bror av en ektefelle til en nevø eller niese. Han har vært leder av NCs faglige landsorganisasjon.

Eksterne lenkerRediger

“I Am Ready To Take Up The Challenge” (På engelsk. Programerklæring fra Dr. Shashank Koirala.)

I wish the King adhered to the values of a democratic system both in words and deeds (På engelsk. Programerklæring fra Sujata Koirala)

INTERVIEW WITH SUJATA KOIRALA (På engelsk. Sujata Koirala intervuet i eksil i India under Gyanendra-diktaturet. Fra The Advocacy project, Bulletin #13.)

Sujata Koirala Daughter’s Big Fat ‘Illegal’ Wedding Mocks Nepali Law (På engelsk. Sujata Koiralas bryllup for sin datter Melanie, med 3 500 gjester, bryter en lov om at intet bryllup skal ha mer enn 51 inviterte gjester. Fra United We Blog! 7. juli 2005.)