Knippelsbro er en bro i København som forbinder Slotsholmen med Christianshavn, og opprinnelig het Den store Amagerbro eller Christianshavns bro.

Nye Knippelsbro

Den første Knippelsbro ble oppført i tidsrommet 161820, og ble den gang ansett som noe av en teknisk bragd, for strømmen i havneløpet var stri, spesielt etter at det var bygd en demning fra hver side for å gjøre broen så kort som mulig. Vogner ble avkrevd bompenger ved passering, og for å skåne broen, var det forbudt å fortøye skip ved den.[1]

Den ble like fullt utsatt for omfattende slitasje, og i 1703 advarte havnekommisjonen at «er at befrygte stor Ulykke og Skade formedelst den idelige Passage derover, hvis ikke den uden længer Ophold vorder hjulpen og kan nu umuligen længer bie efter Reparation». Den ble gjenoppbygget i 1725 under ledelse av Johan Cornelius Krieger.[2]

Gamle Knippelsbro rundt 1650.

Den delen av broen som var nærmest byen, var overbygd, mens selve broen med heiseklapper lot bare en smal seilpassasje åpen. Broens senere navn, Knippelsbro, kan stamme fra fergemannen Hans Knip som trolig bodde i huset inntil broen.[3] På 1800-tallet fikk den sitt nåværende navn.

Den nåværende Knippelsbro er 115 meter lang og ble innviet 17. desember 1937. Den er tegnet av Kaj Gottlob.[4]

 • Bredde: 27,4 m
 • Gjennomseilingshøyde: 5,4 (kan åpnes)
 • Gjennomseilingsbredde: 35 m
 • Byggeperiode: 1935-1937
 • Spor: Firespor, to sykkelstier og to fortau
 • Brotype: Klaffebro

Knippelsbro ble fredet i 2007.[5]

Referanser rediger

 1. ^ Jan Møller: Borger i Christian 4.'s København (s. 94), forlaget Sesam, Viborg 1988, ISBN 87-7324-641-7
 2. ^ «(Del VI, bog III, kap. IV) O. Nielsen: Københavns Historie og Beskrivelse». Arkivert fra originalen 7. juni 2007. Besøkt 11. september 2010. 
 3. ^ Jan Møller: Borger i Christian 4.'s København (s. 95)
 4. ^ Kaj Gottlob hos Weilbachs kunstnerleksikon
 5. ^ Fredningssag / Knippelsbro, Københavns Havn fra Kulturarvsstyrelsen (besøkt 26. juni 2014)

Eksterne lenker rediger