Knipetangsmanøver er betegnelsen på en taktikk brukt av militære styrker. En styrke under fremrykning angripes på begge flanker (sider) og blir så omringet og avskåret fra å få støtte fra andre vennlige styrker.

Mislykket tysk forsøk på knipetangsmanøvre i slaget om Kursk. De tyske styrkene angrep fra nord og sør for å avskjære den sovjetiske lommen

Første kjente bruk av knipetangsmanøver var i slaget ved Cannae. De tyske styrker på Østfronten under andre verdenskrig utførte en rekke gigantiske knipetangsmanøvrer hvor titusener av sovjetsoldater ble tatt til fange. Etter hvert lærte Den røde armé leksen, og ved slaget om Stalingrad og slaget om Kursk ble de tyske styrkene selv ofre for taktikken.

Autoritetsdata