Klorpikrin

kjemisk forbindelse

Kloropikrin er en stridsgass med formel Cl3-c-no2. Den produseres ved reaksjon mellom 1mol nitromathan og 3mol natriumhypokloritt løsning i vann. Dødelig konsentrasjon i luft er ca. 100ppm.