Klemenskirken

tidligere kirke i Trondheim

Klemenskirken var en middelalderkirke av tre i Trondheim, og var den første kirken som ble bygget i Trondheim. Ifølge Den større saga om Olav Tryggvason ble kirken først bygget da Olav Tryggvason anla Nidaros og bygde kongsgården ved Skipakrok[1] rundt 997.[2] Dette skrev også Snorre Sturlason i sine kongesagaer.[3] Etter Olavs død lot sønnene til Håkon Sigurdsson kirken forfalle,[2] og den ble brent ned av Svein Håkonsson under et angrep på byen i 1015.[4] Kirken ble deretter gjenreist året etter av Olav den hellige, og sto til den brant i 1344.

Klemenskirkens utstrekning demonstrert ved rekonstruert mur
Inngang til museet. I speilingen ses monumentet til kirken på veggfasaden på motsatt side av gaten.

Da Olav den helliges lik ble gravd opp av hans sønn Magnus Olavsson i 1031, ble liket lagt i Olavsskrinet og bisatt over Klemenskirkens høyalter.[5] Skrinet ble senere flyttet til Olavskirken, før det endte i Nidarosdomen.

Snorre skrev at også kong Magnus ble gravlagt i Klemenskirken.[6]

Kirken er ikke nevnt i historiske kilder etter brannen i 1344.[4]

Arkeologiske funnRediger

Den eksakte beliggenheten var lenge noe usikker. 10. november 2016 meldte Adresseavisen at Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har funnet noe som synes å være restene av Klemenskirken.[7] Funnstedet ligger innerst i det som var en vik på 1000-tallet. Stedet er trolig Snorre-sagaens Skipakrok, der Olav Tryggvason bygde byen.[8] Under ruinene er det funnet rester av fundamenter til en enda eldre kirke som kan være Tryggvasons kongsgårdskirke, ved Peter Egges plass mellom Søndre gate og Krambugata. Funnet omfatter også alterfundamentet i kirkens kor, som ser ut til å ha vært endret på et senere tidspunkt enn da kirken ble reist.

Den 21. mai 2019 åpnet en permanent utstilling av Klemenskirkeruinen i et nybygd næringsbygg i Krambugata 2. Utstillingen ble åpnet av kronprins Haakon.[9]

ReferanserRediger

  1. ^ Oversatt av C. C. Rafn. «Den store saga om Olaf Tryggvesøn». Heimskringla.no. 
  2. ^ a b Krefting, O. (1899). Om Throndhjems Domkirke. Trondheim. s. 2–3. 
  3. ^ Snorri Sturluson (ca. 1178-1241) (1998). Snorres kongesagaer [Olav den helliges saga]. [Oslo]: Gyldendal. s. 241. ISBN 8205256799. «Men da kong Olav kom til Trondheimen, ble det ingen reisning mot ham; han ble tatt til konge der og slo seg ned i Nidaros om høsten, han gjorde seg i stand til å bli vinteren over, og lot bygge kongsgård og reiste Klemenskirken der, på det stedet den står ennå.» 
  4. ^ a b «Klemenskirken». Store norske leksikon. Besøkt 30. desember 2016. 
  5. ^ Snorri Sturluson (ca. 1178-1241) (1998). Snorres kongesagaer [Olav den helliges saga]. [Oslo]: Gyldendal. s. 117. ISBN 8205256799. «Kongens legeme ble båret inn i Klemenskirken og ble bisatt over høyalteret. Kista ble trukket med pell og det ble satt telt over den av gudvev. Det hendte straks mange slags jærtegn ved kong Olavs helligdom.» 
  6. ^ Snorri Sturluson (ca. 1178-1241) (1998). Snorres kongesagaer [Harald Hardrådes saga]. [Oslo]: Gyldendal. s. 169. ISBN 8205256799. «Einar Tambarskjelve fór med liket av kong Magnus og med ham hele trønderhæren; de førte det til Nidaros, og han ble jordet i Klemenskirken; den gang var den hellige kong Olavs skrin der.» 
  7. ^ Opland, Egil; Bråten, Roy Tommy (9. november 2016). «Her lå Olav den hellige i 25 år». Adresseavisen. 
  8. ^ Arkeologisk sensasjon i Trondheim
  9. ^ «Klemenskirken - åpning av utstillingen». Det norske kongehus. Besøkt 21. mai 2019. 

Eksterne lenkerRediger