Ei kjone er en bygning som ble brukt til tørking av gårdens produkter, først og fremst korn, men også lin og malt. Kjona var i de fleste tilfeller en toetasjes laftet bygning, ikke helt ulik et stabbur. I underetasjen var ovnen, i andre etasje var hyller og plattinger til tørking. Etasjeskillet var oftest ikke et sammenhengende gulv, men hadde åpninger for å slippe varmen opp i tørkeetasjen. Eventuelt kunne det være et system av rajer eller lekter dekket av tekstil; et stort kjoneklede.

Betegnelsen kjone er vanligst i områdene rundt Oslofjorden og enkelte steder ellers på Østlandet. I andre deler av landet er liknende tørkeanordninger kjent under mange navn, som kjølne, malttare, hære, hekke mv.