Kjernelinjen på et skytevåpen er aksen som går gjennom løpets senter. I et riflet løp vil prosjektilet spinne rundt kjernelinjen idet det går gjennom løpet.

Sikte-kjernelinjeRediger

 
AR-15 er et eksempel på våpensystem med stort sikte-kjernelinje forhold.
 
Browning BAR er et eksempel på våpensystem med lite sikte-kjernelinje forhold.

Sikte-kjernelinje forholdet er hvor høyt over løpet siktene sitter. Som regel er det ønskelig at siktene er nærest mulig løpet, siden stor høydeforskjell vil føre til at man må justere siktemidlene mye mellom forskjellige innskytinger på korte hold. Et skytevåpen med liten sikte-kjernelinje vil kreve mindre siktejusteringer mellom forskjellige innskytinger på korte hold. På lengre skuddhold vil imidlertid sikte-kjernlinjen ha mindre å si, ettersom påvirkningen av tyngdekraften på prosjektilet har blitt så stor at høydeforskjellen i siktene totalt sett vil ha mindre å si.

RekylkontrollRediger

 
Pardini GT9 er et eksempel på en pistol med lav kjernelinje.
 
Sig Sauer P226 er et eksempel på en pistol med høy kjernelinje.

I pistoler fører rekylen fra den avfyrte patronen (samt sleidebevegelsen etterpå) til at løpet vil vippes oppover etter hvert skudd, og hvor høyt kjernelinjen sitter i forhold til håndleddet vil derfor påvirke graden av munningsvipp. En lav kjernelinje fører til at rekylen går mer rett inn i hånden, og gir derfor mindre munningsvipp. Andre ting som påvirker munningsvipp og følt rekyl er for eksempel tyngden på rammen og tilpasning av rekylfjærer.