Kjempemusling

art av marin musling

Kjempemusling (Tridacna gigas) er en kjempestor marin art av muslinger (Bivalvia) som lever på korallrevene i det sørlige Stillehavet og Indiahavet, inkludert i Sørkinahavet, rundt Sabah nord på Borneo, og i farvannet rundt Filippinene. Arten kan bli mer enn 200 kg tung og måler opp mot 120 cm på tvers.

Kjempemusling
Kjempemusling
Vitenskapelig(e)
navn
:
Tridacna gigas
L., 1758
T. (Tridacna) gigas,
Chama gigantea
Norsk(e) navn: kjempemusling
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Bløtdyr
Klasse: Muslinger
Orden: Cardiida
Familie: Cardiidae
Slekt: Tridacna
IUCNs rødliste:
sårbar
Habitat: marin, korallrev
Utbredelse: det sørlige Stillehavet og Indiahavet

Kjempemuslingen har bred distribusjon, men regnes som sårbarIUCNs rødliste. Den har ikke vært vurdert siden 1996[1] og er lokalt utryddet flere steder, men den er også introdusert til nye steder.[2]

Kjempemuslingen er verdens største art av muslinger. Den trives på korallrev i tropiske farvann, i dybder ned mot 20 m under havoverflaten. De to skallhalvdelene har tre eller fire store «bølger» i framkanten. Som den eneste muslingen er kjempemuslingen ikke istand til å lukke skallhalvdelene fullstendig. Den når reproduktiv alder omkring 9–10 år gammel.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Wells, S. 1996. Tridacna gigas. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T22137A9362283. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T22137A9362283.en. Downloaded on 12 October 2017.
  2. ^ Wells, S. (1997). Giant Clams: Status, Trade and Mariculture, and the Role of CITES in Management. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ix + 77 pp.
  3. ^ Anon (1987). CITES Identification Manual. 3a Invertebrata. Codes A-841.024.001.001 to 005 1987 (1) & A-841.024.002.001 & 002 1987 (1). CITES Secretariat, Geneva, Switzerland.

Eksterne lenkerRediger