Kjemoklin

En kjemoklin er ei grenseflate mellom to vannlag med ulik kjemisk sammensetning.

Kjemoklinen er det rosa sjiktet

Kjemokliner er for eksempel vanlig i poller der de skiller brakt, oksygenholdig overflatevann og anoksisk, salt bunnvann.

Se ogsåRediger