Pyknoklin

grenselag i sjø- og ferskvann med maksimum i tetthetsforskjell

En pyknoklin (gresk: pyknos, «tett») er ei grenseflate mellom to vannlag som har ulik tetthet. Forskjellen i tetthet skyldes enten ulik saltholdighet eller ulik temperatur.

Se ogsåRediger