En kiropraktor er en beskyttet yrkestittel i Norge med hovedvirke å behandle muskel-, skjelett- og nevrologiskelidelser. Behandlingen som gis av kiropraktorer kalles kiropraktikk.

De fleste kiropraktorer i Norge jobber i privat praksis som offentlig autorisert helsepersonell. Kiropraktorer jobber typisk med undersøkelse, diagnostikk, behandling eller utredning av muskel- og skjelettlidelser, ofte i samarbeid med en eller flere andre helseprofesjoner.[1][2]

HistorikkRediger

Den første kiropraktor i Norge (Arthur E Lund) startet praksis i Oslo (Christiania) i 1922[3], og ble første president av Norsk Kiropraktorforening, stiftet i 1935.[4]

I 1974 ble det innført en delvis refusjon på behandling henvist av lege. Helt frem til 1988 ble profesjonen regulert under kvakksalverloven, men ble da etter en offentlig utredning NOU 1985[5] en beskyttet yrkestittel, og har siden det fungert som en av de offentlig autoriserte helseprofesjonene i Norge[6]. Etter en prøveperiode, ble det som en permanent ordning innført utvidede rettigheter for kiropraktorer i Norge i 2006, med en lovhjemmel[7] som ga kiropraktorer mulighet til å sykmelde, henvise til ulike radiologiske undersøkelser som MR, CT, ultralyd og røntgen, samt henvise relevante pasienter til videre utredning hos legespesialister (revmatolog, ortopedkirurg, nevrolog etc.).

UtbredelseRediger

Kiropraktorer er en av de raskest voksende autoriserte helsepersonellgruppene idag. I 2013 var det 770 registrerte kiropraktorer med autorisasjon, en økning på 17% fra 2012[8]. Over 90% av Norske kiropraktorer antas å være organisert i Norsk Kiropraktorforening.

UtdannelseRediger

Det finnes i dag ingen kiropraktorutdannelse i Norge, men en nylig[når?] offentlig utredning har anbefalt etablering av dette.[9] Det finnes kiropraktorutdannelser i en rekke land i Europa, men også i Sør-Afrika, Sør-Amerika, USA, Canada og Australia.[trenger referanse] Skolene er henholdsvis enten godkjent eller ikke godkjent av et kiropraktisk krediteringsråd.[10][11]

De fleste unge kiropraktorer i Norge har de siste år vært utdannet ved Syddansk Universitet i Danmark.[12] Studiet, kandidatsutdannelse i klinisk biomekanik (kiropraktor), er femårig, og gir etter godkjent mastergradsoppgave kreditering Master of Science (MSc). Andre populære studiesteder er England (AECC), en av de fire Universitetene i Australia og Palmer i Iowa i USA og tar 5 år.

For å få offentlig autorisasjon i Norge, for å kunne praktisere som autorisert kiropraktor, er det etter endt studieforløp obligatorisk med ett års turnustjeneste hos godkjent turnusveileder.[13] Turnusforløpet skal være godkjent av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

ReferanserRediger

 1. ^ Kvammen, O.C. & Leboeuf-Yde, C. Chiropr Man Therap (2014) 22: 44. https://doi.org/10.1186/s12998-014-0044-5
 2. ^ B. K. Humphreys, C. K. Peterson, D. Muehlemann, and P. Haueter, “Are Swiss chiropractors different than other chiropractors? Results of the job analysis survey 2009.,” J. Manipulative Physiol. Ther., vol. 33, no. 7, pp. 519–35, Sep. 2010.
 3. ^ Myhrvold, K., 1997. Arthur Emanuel Lundh, Norway’s first chiropractor - the years between the wars. Chiropractic history : the archives and journal of the Association for the History of Chiropractic, 17(2), pp.37–48. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11620050 [Accessed January 30, 2013].
 4. ^ Wilson, F.J.H., 2007. Chiropractic in Europe: An Illustrated History, Matador (1 Jun 2007).
 5. ^ NOU, 1985. NOU 1985:10, Official Norwegian reports, Available at: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/odn/tmp/2002/0034/ddd/pdfv/154839-nou1985-10.pdf [Accessed January 24, 2013].
 6. ^ http://www.sak.no/sites/SAK/yrkesgruppe/Sider/default.aspx
 7. ^ Proposition.No.28, 2005. Ot.prp.nr.28 (2005–2006), lov om endringer i folketrygdeloven og pasientrettighetsloven, Available at: http://www.regjeringen.no/en/dep/hod/documents.html?id=313901.
 8. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 11. oktober 2014. Besøkt 9. oktober 2014. 
 9. ^ http://www.regjeringen.no/se/dep/kd/dokumeanttat/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-13-20112012/9/7/5.html?id=672930
 10. ^ http://www.cce-europe.org/accredited-institutions.html
 11. ^ http://www.cceintl.org/
 12. ^ http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iob_Idraet_og_biomekanik/Uddannelse
 13. ^ http://www.sak.no/sites/SAK/yrkesgruppe/Sider/kiropraktor.aspx

Eksterne lenkerRediger