Kirke- og utdanningsdepartementet

Kirke- og utdanningsdepartementet var et norsk departement som ble opprettet i 1819 på bakgrunn av det foregående 1. departement, og som eksisterte til utgangen av 1989. Første statsråd var Niels Treschow, og den siste var Einar Stensnæs.

Den 1. januar 1990 inngikk departementet inn i det nye Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) bortsett fra kirkeavdelingen fra det tidligere Kirke- og utdanningsdepartementet som ble flyttet til det tidligere Kulturdepartementet. Det nye departementet fikk navnet Kirke- og kulturdepartementet (KD).