Kiez, (flertall Kieze) er et tysk ord som betegner et strøk. Ordet brukes fremfor alt i Berlin og nord i Tyskland. Et Kiez bestemmes ikke offisielt, men av beboerne og omfatter gjerne fra 5 til 20 gater med spesiell stil og atmosfære.

Kieztreff i Berlin 1990

Historie rediger

 
Historsk Kietz med 1700-tallsbebyggelse i Köpenick i Berlin.

Begrepets etymologisk er uklar. Historisk kommer ordet Kiez nærmest fra middelalderens Kietz, som ble brukt om bosetninger som oppstod ved borger i nordøstre Tyskland øst for elven Elbe. Her bodde opprinnelig slavisktalende undersåtter til borgherren, som fiskere som fanget fisk i området omkring den dlveovergang som borgen bevoktet, men med tiden kom også tysktalende og bosatte seg i områdene. De utgjorde ofte selvstendige bosetninger administrativt, uten å være tilhørige borgen eller byen. Strukturen av et slikt Kietz i tilslutning til en mideladers bykjerne, med middelalderske gatenet og småskalas bebyggelse, er fortsatt å finne i noen tyske byer, blant annet i Berlinbydelen Köpenick.

Uttrykket Kiez har historisk hatt negative konnotasjoner og i visse lokale sammenhenger blitt synonymt for prostisjonsstrøk, men har fikk i ander halvdel av 1900-tallet i særdeleshet i Berlin fått en mer positivt ladet klang som car koblet til en sterk og opplevd genuin områdeidentitet.

Lokale eksempler rediger

 
Helmholtzkiez i Berlin ved Helmholtzplatz.

I Hamburg brukes Kiez om fornøyelseskvarterene rundt Reeperbahn i bydelen Sankt Pauli. I Hannover kalles kvarterene omkring Steintor for Kiez, og området er i likhet med området med samme navn i Hamburg kjent for fornøyelser og prostitusjon.

I Berlin erdet mange Kieze, særlig i bydeler med bevart 1800-tallsbebyggelse, som Bergmannkiez ved Bergmannstrasse og Graefekiez ved Graefestrasse, eller Helmholtzkiez og Kollwitzkiez omkring Helmholtzplatz respektive Kollwitzplatz i Prenzlauer Berg. Reuterkiez ved grensen mellom Kreuzberg og Neukölln kalles på grunn av sin beliggenhet også for Kreuzkölln.

Eksterne lenker rediger