Ostelbien (Østelbien) er de regionene i hertugdømmene Mecklenburg og kongeriket Preussen som lå øst for Elben, altså Mark Brandenburg, Pommern, Posen-Westpreussen, Schlesien og Østpreussen, og som var preget av landbruk, storgods og politisk konservatisme. Godseierne i området ble kalt Ostelbier, «østelbiere», og dominerte området også politisk.

Autoritetsdata