Kids Alive

Kids Alive er et barne-gospelkor tilknyttet Frelsesarmeen i Stavanger.

Fra en forsiktig begynnelse i 1997 telte koret i desember 2010 over 50 medlemmer i alderen 7 til 15 år. Koret ga ut egen CD i 2005 og er også med på EP-utgivelse med Ole Paus og Stavanger Gospel Company i desember 2010. Koret ble ledet av Kjersti Håland Risan, både i perioden 1997-2005 og 2008-2013. Koret ledes fra sommeren 2013 av Solveig Westby.