Kalori

(Omdirigert fra «Kcal»)

Kalori er en enhet for måling av energi med symbol cal. Én kalori er den energimengde som skal til for å heve temperaturen av ett gram vann én grad Celsius, ved et trykk på én atmosfære. Navnet kommer fra latin calere (å være varm). Vanligvis oppgis mengden kalorier i kilokalorier (kcal) på matvareetiketter.

Kalori er ikke en SI-enhet, og er i ferd med å fases ut til fordel for SI-enheten Joule.

Definisjon rediger

Mengden varme som trengs er avhengig av vannets initielle temperatur, noe som resulterer i flere forskjellige definisjoner av kalori[1], hver av dem tilsvarende en noe forskjellig energimengde. Den mest brukte definisjonen er at en kalori tilsvarer 4,1868 Joule.

Kalori brukes særlig, av historiske årsaker, til angivelse av energi i matvarer. I forbindelse med mat benytter man som oftest kilokalorier (symbol kcal).

En 250 grams pose potetchips inneholder typisk ca. 1 350 000 cal, dvs. 1 350  kcal. Dette er nok energi til å øke temperaturen på 13,5 liter vann fra 0 til 100 ℃, eller 1350 liter vann fra 0 til 1 °C.

Omregningsfaktorer rediger

  1. 1 J = 0,2388 cal
  2. 1 cal = 4,1868 J

Referanser rediger

  1. ^ «Calories». «"Calories - Fat, Protein, Carbohydrates, Alcohol. Calories per gram".»