Katet (fra gr. kathetos, loddlinje) er de to korte sidene i en rettvinklet trekant, og står i rett vinkel (90º) på hverandre. Den siste siden kalles for hypotenusen.

De to katetene vist i en rettvinklet trekant.

Man skiller mellom den hosliggende og den motstående kateten til en vinkel. For en vinkel i en rettvinklet trekant, som ikke er den rette vinkelen, er den hosliggende kateten den kateten vinkelen går ut fra, og den motstående den som går imellom de to andre vinklene. Sinusverdien til en vinkel er gitt ved forholdet mellom den motstående kateten og hypotenusen, og cosinusverdien ved forholdet mellom den hosliggende kateten og hypotenusen.

Pythagoras teorem sier at summen av lengden av hver katet kvadrert er lik kvadratet av hypotenusen.

Eksterne lenker rediger