Kassedagbok er ei bok til føring av regnskap, vanligvis i bedrifter, med flere konti for postering av debet- og kreditbeløp. Føring av regnskapsbøker var et fag i videregående skoler som realskole og handelsskole. I kassedagboka føres hvert regnskapsbilag på ei linje med dobbelpostering (debet og kredit) på to eller flere konti som samsvarer med posteringstypen. Ved månedsslutt summeres hver kolonne i kassedagboka separat for hver konto med debet og kredit, og beløpene overføres til ei linje i hovedboka.

Regnskapsmåten gjør det mulig å føre et regnskap med mange typer beløp på en oversiktlig måte. Kontiene i et regnskap, og dermed også i kassedagboka, samsvarer med vanlig kontostandard som sorterer regnskapstallene i regnskapet. Vanlige bilagstyper er inngående fakturaer for varekjøp eller anskaffelser, utgående betalinger, kontantkvitteringer og fakturaer for varesalg, inngående betalinger for salgsoppgjør, utbetalingsbilag for lønn og andre driftskostnader og finansielle disponeringer.

Når regnskap føres på datamaskin er ord som kassedagbok og hovedbok erstattet av et dataprogram som utfører en tilsvarende funksjon. Regnskapsprogrammet leverer en posteringsoversikt eller journal (dagbok) og en regnskapsoversikt (hovedbok). Måten regnskapet føres på samsvarer med gjeldende rettsbetingelser.

Autoritetsdata