Kari Stefansen

sosiolog

Kari Stefansen (født 1971) er en norsk sosiolog. Hun er forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet – storbyuniversitetet.

Kari Stefansen
Født14. apr. 1971Rediger på Wikidata (50 år)
Beskjeftigelse SosiologRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Utdanning og yrkeslivRediger

Stefansen ble cand.polit. i sosiologi ved Universitetet i Oslo med hovedoppgaven Kjærestepar: om kjærlighetsidealer og kjærlighetspraksis i parforholdets ulike faser i 1998 og ph.d. samme sted i 2011 med avhandlingen Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon. Hun var forsker III ved Høgskolen i Oslo 1998-2004 og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2004–2005. Stefansen jobbet deretter som forskningsassistent ved NOVA 2004-2006 og var stipendiat samme sted 2006-2008. Hun var forsker II ved NOVA fra 2008 til 2017, og fikk i 2017 opprykk til forsker I.

Stefansen hadde en bistilling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2017 til 2019. Hun har også jobbet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som utredningsleder for Ungdommens maktutredning.[1] Utvalget, som var ledet av Trond-Viggo Torgersen, leverte sin rapport om ungdom, makt og medvirkning den 13. desember i 2011.

Stefansen forsker på familie, foreldreskap, seksuell vold, Statens Barnehus og vold i nære relasjoner.[2] Hun er en av tre ledere for voldsprogrammet Arkivert 11. november 2019 hos Wayback Machine. ved NOVA.[3] Fra 2012 til 2016 var hun ansvarlig redaktør for tidsskriftet Sosiologi i dag sammen med May-Len Skilbrei, og fra 2017 til 2018 var hun en av tre ansvarlige redaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.[4]

FamilieRediger

Hun er samboer med professor i sosiologi, Ketil Skogen.

Bibliografi[2]Rediger

Vitenskapelige publikasjonerRediger

 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. Slany, Krystyna; Ślusarczyk, Magdalena; Pustulka, Paula; Guribye, Eugene (Red.). Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. II: 2. s. 155-171. Peter Lang Publishing Group.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents' work–family adaptations in Norway. 13 s. Journal of European Social Policy.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society. Vol. 23. Arkivert 12. februar 2019 hos Wayback Machine.
 • Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.
 • Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.
 • Stefansen, Kari; Johansson, Susanna; Kaldal, Anna; Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.
 • Stefansen, Kari (2017). Staging a Caring Atmosphere: Child-Friendliness in Barnahus as a Multidimensional Phenomenon. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 2. s. 35-56. Palgrave Macmillan.
 • Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. ISBN: 9783319583877. 380 s. Palgrave Macmillan.
 • Østby, Lene Gunhild; Stefansen, Kari (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 14.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Wiig, Camilla (2017). Læring i idrett og skole. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 5. s. 74-93. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari; Wężyk, Agata; Merecz-Kot, Dorota (2017). The role of family policy regimes in work–family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review. Vol. 6.
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 8. s. 136-149. Cappelen Damm Akademisk.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 7. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden – betraktninger fra lærere. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 2. s. 23-36. Cappelen Damm Akademisk.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Sandvik, Morten Renslo (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. 12 s. Sport, Education and Society.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari; Gashi, Liridona; Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 6. s. 161-184. Nakladatelství Masarykovy univerzity. Arkivert 12. februar 2019 hos Wayback Machine.
 • Lyng, Selma Therese; Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 9. s. 179-199. Gyldendal Akademisk.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungdomdstida. Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin; Strandbu, Åse (Red.). Ungdom og idrett. 6. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin; Strandbu, Åse (Red.).Ungdom og idrett. 8. s. 154-172. Cappelen Damm Akademisk.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Involved fatherhood in the Nordic context: dominant narratives, divergent approaches. Norma. Vol. 10.
 • Elstad, Jon Ivar; Stefansen, Kari (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian Adolescents. Child Indicators Research. Vol. 7. Arkivert 12. februar 2019 hos Wayback Machine.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 38. Arkivert 12. februar 2019 hos Wayback Machine.
 • Thagaard, Tove; Stefansen, Kari (2014). Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. 18 s. Nordic Journal of Social Research. Vol. 5.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2013). Seksuell vold – en introduksjon. Sosiologi i dag. Vol. 43.
 • Stefansen, Kari (2012). Små barns livsverdener : klassespesifikke erfaringsrom? Nordisk Barnehageforskning. Vol. 5.
 • Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne. Barn i Norge. Vol. 1.
 • Stefansen, Kari; Aarseth, Helene (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in the 'resourcing' of middle-class children. British Journal of Sociology of Education. Vol. 32.
 • Stefansen, Kari; Blaasvær, Nora (2010). Barndommen som klasseerfaring. Omsorg og oppdragelse i arbeiderklassefamilier. Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn (Red.). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Kapittel. Universitetsforlaget.
 • Stefansen, Kari; Farstad, Gunhild Regland (2010). Classed parental practices in a modern welfare state: Caring for the under threes in Norway. Critical Social Policy. Vol. 30.
 • Stefansen, Kari; Skogen, Ketil (2010). Selective identification, quiet distancing: understanding the working-class response to the Nordic daycare model. Sociological Review. Vol. 58.
 • von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Stefansen, Kari; Hjemdal, Odin (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Vol. 32.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young – Nordic Journal of Youth Research. Vol. 17.
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.
 • Stefansen, Kari; Farstad, Gunhild Regland (2008). Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
 • Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Norges Barnevern. Vol. 85.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2007). Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov. Barn. Vol. 25.
 • Stefansen, Kari (2007). Familiens rolle i reproduksjonen av ulikhet kunnskapsbidrag fra kvalitative studier av foreldreskap. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 15.
 • Pape, Hilde; Stefansen, Kari (2006). Voldsomme relasjoner. Kjønnsperspektiver på vold i parforhold. Lorentzen, Jørgen Ludvig; Mühleisen, Wencke (Red.). Kjønnsforskning. Kapittel 3.6. s. 207-217. Universitetsforlaget.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
 • Stefansen, Kari (2006). Krisesentrene i Norge. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 26.

Fagbøker⁄lærebøkerRediger

 • Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. ISBN: 978-82-02-55025-7. 211 s. Cappelen Damm Akademisk.

ForskningsrapporterRediger

Andre utgivelser og formidlingsarbeidRediger

 • Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari (2018). The Domestic Violence Research Program. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018. Finnish Youth Research Network and University of Helsinki.
 • Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2018). UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie (2018). Coach-athlete sexual relationships (CASR). Young athletes’ views (Paper). EASS 2018. EASS.
 • Stefansen, Kari; Øverlien, Carolina; Frøyland, Lars Roar (2018). The gendered aspects of incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers (Paper). XVII Annual Conference of Youth Studies. Finnish Youth Society.
 • Stefansen, Kari (2018). Unges utsatthet for seksuell vold Begreper og omfang. Novemberkonferansen. Krikelig ressurssenter mot seksuelle overgrep.
 • Stefansen, Kari (2018). Foreldreinvolvering i ungdomsidretten, foreldres perspektiver. Ungdata-konferansen. NOVA/Ungdata.
 • Stefansen, Kari (2018). Unges utsatthet for seksuell vold, hva viser NOVAs forskning? Kvinnepolitisk forum KrF. KrF.
 • Stefansen, Kari (2018). Barnevennlige omgivelser i barnehus – hva innebærer det, og hvorfor er det viktig?. Barnehusmodellen i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Persson, Marlene; Stefansen, Kari (2018). Sport dropout during adolescence: What can an open-ended survey question approach teach us about the phenomenon? XVII Annual Conference of Youth Studies 2018. Finnish Youth Research Society.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Victim positions and healing: The research interview as a safe space for telling stories; Challenging the vulnerable victim paradigm. Annual Conference of European Network on Gender and Violence. University of Bristol.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv (2018). Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv. Seminar om barnehusmodellen. Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Arbeid/familie-tilpasninger blant polske og norske familier i Norge. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Hva gjør vi med volden? NOVA og NKVTS.
 • Stefansen, Kari (2017). Seksuell trakassering er et stort problem blant ungdom.
 • Stefansen, Kari (2017). Ungdom blir trakassert.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2017). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
 • Stefansen, Kari (2017). Foreldres møte på barnehage og skole – hva betyr sosial klasse? Seminar Institutt for pedagogikk og livslang læring. NTNU.
 • Stefansen, Kari (2017). Working-class parenting in Norway – moving towards cultivation? Proper (school)readiness, proper parenting, research seminar. Roskilde Universitet.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2017). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens. ECER. Symposium on Concerted Cultivation in a Cross-Cultural Perspective.. EERA (European educational Research Association).
 • Stefansen, Kari (2017). Research on interpersonal violence at NOVA. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2017). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
 • Stefansen, Kari (2017). Staging a caring atmosphere in Barnahus: The role of aesthetic-spatial support. European Conference on Domestic Violence.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv (2017). The Nordic Barnahus model(s) in theory and practice. European Conference on Domestic Violence.
 • Stefansen, Kari (2017). Kropp og grenser – Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Generasjon perfekt. Seminar for samfunnsfaglærere. Cappelen forlag.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Mossige, Svein (2017).Voldsprogrammet ved NOVA. Fagmøte Bufdir. BUFDIR.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Andersen, Lotte Cathrin (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Ledersamling for barnehusene. Statens barnehus Oslo.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Ledersamling for sentrene. FMSO.
 • Stefansen, Kari; Jansen, Kristin (2017). Disse jentene er i ferd med å bli sjeldne.
 • Stefansen, Kari; Bergstrøm, Ida Irene (2017). Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs.
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari (2016). Measuring the prevalence of rape: Results from a survey experiment. Research, knowledge and theory on sexual violence in the Nordic countries – where are we, where are we going? Research Seminar on Sexual Violence. Centre for Gender Research, University of Oslo.
 • Stefansen, Kari; Bakken, Anders; Abebe, Dawit Shawel; Mossige, Svein; Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2016). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management. Centre for Parenting Culture Studies and the ParCul project.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Lavold, Hallvard (2016). Hvorfor har dagens foreldre blitt så idrettsgale? Arkivert 12. februar 2019 hos Wayback Machine.
 • Stefansen, Kari (2016). Sondre (16): Jeg tror de som er mye med foreldrene sine på idretten, får et ...bedre forhold til dem ellers også. Jeg får det.
 • Stefansen, Kari (2016). Slik får vi hverdagen til å gå opp.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2016). Work-family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway: understanding links between policy, practice and gender equality. EFSR.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2016). Work–family adaptations and Institutional support systems. Polish families in Poland and Norway. Women and men facing everyday challenges. work and life demands in the context of gender. NIOM/NOVA/PSR.
 • Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2016). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender. NIOM/NOVA/PSR.
 • Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2016). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Research network on Polish migration to Norway. SIK/NOVA/PSR.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen.
 • Stefansen, Kari (2016). Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Ungdata-konferansen. NOVA/HIOA.
 • Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Hva forteller UngVold-undersøkelsene? BUFF-konferansen. BUFDIR.
 • Stefansen, Kari (2016). Violence against children – NOVA’s Youth and Violence Surveys. Møte med internasjonal delegasjon. NOVA/HIOA.
 • Stefansen, Kari (2016). Fysisk vold fra foreldre. Utviklingstrekk 2007-2015. Møte i barnevoldsutvalget. BLD.
 • Hyggen, Christer; Stefansen, Kari (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag. Vol. 46.
 • Eriksen, Nina; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2016). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier.
 • Eriksen, Nina; Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2016). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dyb, Halvard Naterstad (2016). Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2016). Hvorfor finner foreldre det så meningsfylt å involvere seg i tenåringenes idrett? Det ville forskere se på.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway. Parenting for a Digital Future Research Blog.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2015). På denne arenaen nekter foreldre å gi slipp.
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2015). Parents' involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and "the optimal push". British Sociological Association Annual Conference.
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2015). Young people's views on the ideal parenting in youth sport. European Association for Sociology of Sport Conference.
 • Stefansen, Kari (2015). Evalueringen av PRIDE og videre-opplæringskursene. Nasjonal PRIDE-samling. Bufdir.
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette (2015). Sosiologi om intimitet. Sosiologi i dag .
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2015). Teenage Boys' Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches. ERNAPE Conference.
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette (2015). Maximising disclosure – a survey into the prevalence of sexual violence. European Conference on Domestic Violence.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Pappaperm ikke eneste vei til likestilling.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Kritisk til ukritisk pappapermforskning.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Involvert farskap på Island. Faglig seminar. Diakonhjemmet høgskole.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2015). Fathering in a Norwegian and Polish perspective. Gender, Culture & Migration, 2015.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv (2015). Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven. Faglig møte. Bufdir.
 • Stefansen, Kari (2015). Bare en bagatell? Jenters erfaringer med uønsket beføling. Seminar. Senter for likestilling, Universitetet i Agder.
 • Stefansen, Kari (2014). Nye ord for tafsing og klåing.
 • Stefansen, Kari (2014). Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Kvinner på tvers.
 • Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn; Holter, Maria Elisabeth (2014).Strategies for work-life balance among Norwegian dual earner couples. Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities.
 • Stefansen, Kari (2014). Hun ville ikke, men han tok på henne likevel.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2014). Polish immigrants' use and understandings of Norwegian work–family benefits. Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities.
 • Stefansen, Kari; Hansen, Thomas (2014). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Fagseminar. Bufdir.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (2014). Bare en bagatell? Tidsskrift for helsesøstre.
 • Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len Østbye (2014). Må ansvar være et nullsumspill? NRK – www.nrk.no.
 • Stefansen, Kari (2014). Seksuell vold er mer enn voldtekt. radikalportal.no.
 • Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje (2013). The Norwegian Children`s House model - competing notions of good practice?. Thirteen ISPCAN European Regional Conference on child abuse and neglect. ISPCAN.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2013). Ingen satser på kunnskap om seksuell vold. Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Gundersen, Tonje; Stefansen, Kari (2012). Brukernes erfaring med Barnehus. Barnehuset i Bergens 5-års jubileum. Barnehuset.
 • Lyng, Selma Therese; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2012). Redaksjonelt. Sosiologi i dag. Vol. 42.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2012). Involved fatherhood in father friendly welfare states. Maskuliniteter i bevegelse. Menn, likestilling og livskvalitet. Nordic Assosiaton of Research on Men and Masculinities.
 • Stefansen, Kari (2010). En etisk forpliktelse. Eriksson, Maria; Cater, Åsa Källström; Dahlkild-Öhman, Gunilla; Näsman, Elisabet (Red.). Barns stemmer om vold. Å tolke og forstå. kapittel. s. 5-9. Gyldendal Akademisk.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari (2010). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag. Vol. 40.
 • Aarseth, Helene; Stefansen, Kari (2009). Parental investments and classed intimacy in the “new” middle class. Beyond Bourdieu: Habitus, Capital & Social Stratification.. Universitetet i København.
 • Skogen, Ketil; Stefansen, Kari; Krange, Olve; Strandbu, Åse (2008). En pussig utlegning av middelklassens selvforståesle. En kommentar til Ove Skarpenes. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
 • Skogen, Ketil; Stefansen, Kari; Krange, Olve; Strandbu, Åse (2008). Sluttreplikk til Skarpenes og Sakslind. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
 • Skogen, Ketil; Krange, Olve; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2008). Den ydmyke middelklassen. Dagbladet .
 • Skogen, Ketil; Krange, Olve; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2008). Hvem forsvarer ”vanlige folk”? Dagbladet.
 • Stefansen, Kari; Pape, Hilde; Hjelmdal, Ole Kristian; Clausen, Sten-Erik; Haaland, Thomas (2005). Misbruk av forskning. Vold mot kvinner: Den episodiske partnervolden må ikke forveksles med grov kvinnemishandling. Dagbladet.

ReferanserRediger

 1. ^ Ungdommens maktutredning
 2. ^ a b storbyuniversitetet, OsloMet. «Kari Stefansen». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 11. februar 2019. 
 3. ^ Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner
 4. ^ Nye redaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift i Sosiologen

Eksterne lenkerRediger