Kari Stefansen

sosiolog
Kari Stefansen
Født14. april 1971Rediger på Wikidata (49 år)
Beskjeftigelse SosiologRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Kari Stefansen (født 1971) er en norsk sosiolog. Hun er forsker I ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslomet – storbyuniversitetet.

Utdanning og yrkeslivRediger

Stefansen ble cand.polit. i sosiologi ved Universitetet i Oslo med hovedoppgaven Kjærestepar: om kjærlighetsidealer og kjærlighetspraksis i parforholdets ulike faser i 1998 og ph.d. samme sted i 2011 med avhandlingen Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon. Hun var forsker III ved Høgskolen i Oslo 1998-2004 og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2004–2005. Stefansen jobbet deretter som forskningsassistent ved NOVA 2004-2006 og var stipendiat samme sted 2006-2008. Hun var forsker II ved NOVA fra 2008 til 2017, og fikk i 2017 opprykk til forsker I.

Stefansen hadde en bistilling ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2017 til 2019. Hun har også jobbet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som utredningsleder for Ungdommens maktutredning.[1] Utvalget, som var ledet av Trond-Viggo Torgersen, leverte sin rapport om ungdom, makt og medvirkning den 13. desember i 2011.

Stefansen forsker på familie, foreldreskap, seksuell vold, Statens Barnehus og vold i nære relasjoner.[2] Hun er en av tre ledere for voldsprogrammet ved NOVA.[3] Fra 2012 til 2016 var hun ansvarlig redaktør for tidsskriftet Sosiologi i dag sammen med May-Len Skilbrei, og fra 2017 til 2018 var hun en av tre ansvarlige redaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.[4]

FamilieRediger

Hun er samboer med professor i sosiologi, Ketil Skogen.

Bibliografi[2]Rediger

Vitenskapelige publikasjonerRediger

 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). On the move: Transnational family practices among Polish parents working and caring for children in Norway. Slany, Krystyna; Ślusarczyk, Magdalena; Pustulka, Paula; Guribye, Eugene (Red.). Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care. II: 2. s. 155-171. Peter Lang Publishing Group.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Same but different: Polish and Norwegian parents' work–family adaptations in Norway. 13 s. Journal of European Social Policy.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2018). Understanding the increase in parents’ involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society. Vol. 23.
 • Bredal, Anja; Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.
 • Johansson, Susanna; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.
 • Stefansen, Kari; Johansson, Susanna; Kaldal, Anna; Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.
 • Stefansen, Kari (2017). Staging a Caring Atmosphere: Child-Friendliness in Barnahus as a Multidimensional Phenomenon. Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (Red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 2. s. 35-56. Palgrave Macmillan.
 • Susanna, Johansson; Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Kaldal, Anna (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. ISBN: 9783319583877. 380 s. Palgrave Macmillan.
 • Østby, Lene Gunhild; Stefansen, Kari (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 14.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Wiig, Camilla (2017). Læring i idrett og skole. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 5. s. 74-93. Cappelen Damm Akademisk.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari; Wężyk, Agata; Merecz-Kot, Dorota (2017). The role of family policy regimes in work–family adaptations: Polish parents in Norway and Poland. Central and Eastern European Migration Review. Vol. 6.
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2017). Den lille og den store selvstendigheten - ungdoms fortellinger om å lære selvstendighet. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 8. s. 136-149. Cappelen Damm Akademisk.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Smette, Ingrid (2017). Foreldre som "bakkemannskap" for ungdomsskoleelever: klasserelaterte forskjeller. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 7. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden – betraktninger fra lærere. Erstad, Ola; Smette, Ingrid (Red.). Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Kapittel 2. s. 23-36. Cappelen Damm Akademisk.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Sandvik, Morten Renslo (2017). Young people’s experiences of parental involvement in youth sport. 12 s. Sport, Education and Society.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari; Gashi, Liridona; Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. Sirovatka, Tomáš; Valkova, Jana (Red.). Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 6. s. 161-184. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
 • Lyng, Selma Therese; Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 9. s. 179-199. Gyldendal Akademisk.
 • Strandbu, Åse; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2016). En plass i jevnalderfellesskapet. Idrettens betydning i ungdomdstida. Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin; Strandbu, Åse (Red.). Ungdom og idrett. 6. s. 113-132. Cappelen Damm Akademisk.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Strandbu, Åse (2016). "De må drive med noe": Idrettenes mening i ungdomstida, fra foreldrenes perspektiv. Seippel, Ørnulf Nicolay; Sisjord, Mari Kristin; Strandbu, Åse (Red.).Ungdom og idrett. 8. s. 154-172. Cappelen Damm Akademisk.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Involved fatherhood in the Nordic context: dominant narratives, divergent approaches. Norma. Vol. 10.
 • Elstad, Jon Ivar; Stefansen, Kari (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian Adolescents. Child Indicators Research. Vol. 7.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 38.
 • Thagaard, Tove; Stefansen, Kari (2014). Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. 18 s. Nordic Journal of Social Research. Vol. 5.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2013). Seksuell vold – en introduksjon. Sosiologi i dag. Vol. 43.
 • Stefansen, Kari (2012). Små barns livsverdener : klassespesifikke erfaringsrom? Nordisk Barnehageforskning. Vol. 5.
 • Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne. Barn i Norge. Vol. 1.
 • Stefansen, Kari; Aarseth, Helene (2011). Enriching intimacy: the role of the emotional in the 'resourcing' of middle-class children. British Journal of Sociology of Education. Vol. 32.
 • Stefansen, Kari; Blaasvær, Nora (2010). Barndommen som klasseerfaring. Omsorg og oppdragelse i arbeiderklassefamilier. Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn (Red.). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Kapittel. Universitetsforlaget.
 • Stefansen, Kari; Farstad, Gunhild Regland (2010). Classed parental practices in a modern welfare state: Caring for the under threes in Norway. Critical Social Policy. Vol. 30.
 • Stefansen, Kari; Skogen, Ketil (2010). Selective identification, quiet distancing: understanding the working-class response to the Nordic daycare model. Sociological Review. Vol. 58.
 • von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Stefansen, Kari; Hjemdal, Odin (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Vol. 32.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young – Nordic Journal of Youth Research. Vol. 17.
 • Stefansen, Kari; Valset, Kirsti; von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.
 • Stefansen, Kari; Farstad, Gunhild Regland (2008). Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter. Betydningen av klasse. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
 • Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Norges Barnevern. Vol. 85.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2007). Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov. Barn. Vol. 25.
 • Stefansen, Kari (2007). Familiens rolle i reproduksjonen av ulikhet kunnskapsbidrag fra kvalitative studier av foreldreskap. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 15.
 • Pape, Hilde; Stefansen, Kari (2006). Voldsomme relasjoner. Kjønnsperspektiver på vold i parforhold. Lorentzen, Jørgen Ludvig; Mühleisen, Wencke (Red.). Kjønnsforskning. Kapittel 3.6. s. 207-217. Universitetsforlaget.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2006). "Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep..." Kvinners fortolkninger av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
 • Stefansen, Kari (2006). Krisesentrene i Norge. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 26.

Fagbøker⁄lærebøkerRediger

 • Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. ISBN: 978-82-02-55025-7. 211 s. Cappelen Damm Akademisk.

ForskningsrapporterRediger

Andre utgivelser og formidlingsarbeidRediger

 • Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari (2018). The Domestic Violence Research Program. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018. Finnish Youth Research Network and University of Helsinki.
 • Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2018). UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Solstad, Gerd Marie (2018). Coach-athlete sexual relationships (CASR). Young athletes’ views (Paper). EASS 2018. EASS.
 • Stefansen, Kari; Øverlien, Carolina; Frøyland, Lars Roar (2018). The gendered aspects of incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers (Paper). XVII Annual Conference of Youth Studies. Finnish Youth Society.
 • Stefansen, Kari (2018). Unges utsatthet for seksuell vold Begreper og omfang. Novemberkonferansen. Krikelig ressurssenter mot seksuelle overgrep.
 • Stefansen, Kari (2018). Foreldreinvolvering i ungdomsidretten, foreldres perspektiver. Ungdata-konferansen. NOVA/Ungdata.
 • Stefansen, Kari (2018). Unges utsatthet for seksuell vold, hva viser NOVAs forskning? Kvinnepolitisk forum KrF. KrF.
 • Stefansen, Kari (2018). Barnevennlige omgivelser i barnehus – hva innebærer det, og hvorfor er det viktig?. Barnehusmodellen i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Persson, Marlene; Stefansen, Kari (2018). Sport dropout during adolescence: What can an open-ended survey question approach teach us about the phenomenon? XVII Annual Conference of Youth Studies 2018. Finnish Youth Research Society.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Victim positions and healing: The research interview as a safe space for telling stories; Challenging the vulnerable victim paradigm. Annual Conference of European Network on Gender and Violence. University of Bristol.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv (2018). Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv. Seminar om barnehusmodellen. Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2018). Arbeid/familie-tilpasninger blant polske og norske familier i Norge. Norsk sosiologforenings vinterseminar.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane Vibeke (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Presentasjon av resultater fra NOVAs evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. Hva gjør vi med volden? NOVA og NKVTS.
 • Stefansen, Kari (2017). Seksuell trakassering er et stort problem blant ungdom.
 • Stefansen, Kari (2017). Ungdom blir trakassert.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2017). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
 • Stefansen, Kari (2017). Foreldres møte på barnehage og skole – hva betyr sosial klasse? Seminar Institutt for pedagogikk og livslang læring. NTNU.
 • Stefansen, Kari (2017). Working-class parenting in Norway – moving towards cultivation? Proper (school)readiness, proper parenting, research seminar. Roskilde Universitet.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2017). Raising boys and girls: Exploring cultivational parenting through a gender lens. ECER. Symposium on Concerted Cultivation in a Cross-Cultural Perspective.. EERA (European educational Research Association).
 • Stefansen, Kari (2017). Research on interpersonal violence at NOVA. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2017). Domestic violence in Norway: Policy development, key agencies and research initiatives. Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context International Workshop. Faculty of Political Science, University of Bucharest.
 • Stefansen, Kari (2017). Staging a caring atmosphere in Barnahus: The role of aesthetic-spatial support. European Conference on Domestic Violence.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv (2017). The Nordic Barnahus model(s) in theory and practice. European Conference on Domestic Violence.
 • Stefansen, Kari (2017). Kropp og grenser – Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Generasjon perfekt. Seminar for samfunnsfaglærere. Cappelen forlag.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Mossige, Svein (2017).Voldsprogrammet ved NOVA. Fagmøte Bufdir. BUFDIR.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Andersen, Lotte Cathrin (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Ledersamling for barnehusene. Statens barnehus Oslo.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane Vibeke (2017). Evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Ledersamling for sentrene. FMSO.
 • Stefansen, Kari; Jansen, Kristin (2017). Disse jentene er i ferd med å bli sjeldne.
 • Stefansen, Kari; Bergstrøm, Ida Irene (2017). Domstolene diskriminerer: Lavere straff hvis du er etnisk norsk og hvit, og voldtar innendørs.
 • Løvgren, Mette; Stefansen, Kari (2016). Measuring the prevalence of rape: Results from a survey experiment. Research, knowledge and theory on sexual violence in the Nordic countries – where are we, where are we going? Research Seminar on Sexual Violence. Centre for Gender Research, University of Oslo.
 • Stefansen, Kari; Bakken, Anders; Abebe, Dawit Shawel; Mossige, Svein; Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2016). Personhood and gendered risks Parents narratives of teenage children’s development. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management. Centre for Parenting Culture Studies and the ParCul project.
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse; Lavold, Hallvard (2016). Hvorfor har dagens foreldre blitt så idrettsgale?
 • Stefansen, Kari (2016). Sondre (16): Jeg tror de som er mye med foreldrene sine på idretten, får et ...bedre forhold til dem ellers også. Jeg får det.
 • Stefansen, Kari (2016). Slik får vi hverdagen til å gå opp.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2016). Work-family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway: understanding links between policy, practice and gender equality. EFSR.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2016). Work–family adaptations and Institutional support systems. Polish families in Poland and Norway. Women and men facing everyday challenges. work and life demands in the context of gender. NIOM/NOVA/PSR.
 • Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2016). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender. NIOM/NOVA/PSR.
 • Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn (2016). Work–family adaptations among Norwegian and Polish families living in Norway. Research network on Polish migration to Norway. SIK/NOVA/PSR.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen.
 • Stefansen, Kari (2016). Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Ungdata-konferansen. NOVA/HIOA.
 • Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Hva forteller UngVold-undersøkelsene? BUFF-konferansen. BUFDIR.
 • Stefansen, Kari (2016). Violence against children – NOVA’s Youth and Violence Surveys. Møte med internasjonal delegasjon. NOVA/HIOA.
 • Stefansen, Kari (2016). Fysisk vold fra foreldre. Utviklingstrekk 2007-2015. Møte i barnevoldsutvalget. BLD.
 • Hyggen, Christer; Stefansen, Kari (2016). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag. Vol. 46.
 • Eriksen, Nina; Stefansen, Kari; Mossige, Svein (2016). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier.
 • Eriksen, Nina; Mossige, Svein; Stefansen, Kari (2016). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dyb, Halvard Naterstad (2016). Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten.
 • Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2016). Hvorfor finner foreldre det så meningsfylt å involvere seg i tenåringenes idrett? Det ville forskere se på.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Gilje, Øystein (2015). Parents’ regulation of teenagers’ screen-time in Norway. Parenting for a Digital Future Research Blog.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2015). På denne arenaen nekter foreldre å gi slipp.
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2015). Parents' involvement in organised youth sport. Beyond harmful pressure and "the optimal push". British Sociological Association Annual Conference.
 • Strandbu, Åse; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2015). Young people's views on the ideal parenting in youth sport. European Association for Sociology of Sport Conference.
 • Stefansen, Kari (2015). Evalueringen av PRIDE og videre-opplæringskursene. Nasjonal PRIDE-samling. Bufdir.
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette (2015). Sosiologi om intimitet. Sosiologi i dag .
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2015). Teenage Boys' Struggles with School and Social Relationships. Understanding Parental Expectations and Approaches. ERNAPE Conference.
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette (2015). Maximising disclosure – a survey into the prevalence of sexual violence. European Conference on Domestic Violence.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Pappaperm ikke eneste vei til likestilling.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Kritisk til ukritisk pappapermforskning.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2015). Involvert farskap på Island. Faglig seminar. Diakonhjemmet høgskole.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2015). Fathering in a Norwegian and Polish perspective. Gender, Culture & Migration, 2015.
 • Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv (2015). Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven. Faglig møte. Bufdir.
 • Stefansen, Kari (2015). Bare en bagatell? Jenters erfaringer med uønsket beføling. Seminar. Senter for likestilling, Universitetet i Agder.
 • Stefansen, Kari (2014). Nye ord for tafsing og klåing.
 • Stefansen, Kari (2014). Seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Kvinner på tvers.
 • Stefansen, Kari; Bjørnholt, Margunn; Holter, Maria Elisabeth (2014).Strategies for work-life balance among Norwegian dual earner couples. Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities.
 • Stefansen, Kari (2014). Hun ville ikke, men han tok på henne likevel.
 • Bjørnholt, Margunn; Stefansen, Kari (2014). Polish immigrants' use and understandings of Norwegian work–family benefits. Emerging ideas in masculinity research – Masculinity studies in the North. Nordic Association for Research on Men and Masculinities.
 • Stefansen, Kari; Hansen, Thomas (2014). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Fagseminar. Bufdir.
 • Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (2014). Bare en bagatell? Tidsskrift for helsesøstre.
 • Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len Østbye (2014). Må ansvar være et nullsumspill? NRK – www.nrk.no.
 • Stefansen, Kari (2014). Seksuell vold er mer enn voldtekt. radikalportal.no.
 • Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje (2013). The Norwegian Children`s House model - competing notions of good practice?. Thirteen ISPCAN European Regional Conference on child abuse and neglect. ISPCAN.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2013). Den seksuelle volden rammer ikke bare kvinner. Aftenposten Viten.
 • Skilbrei, May-Len Østbye; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2013). Ingen satser på kunnskap om seksuell vold. Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Gundersen, Tonje; Stefansen, Kari (2012). Brukernes erfaring med Barnehus. Barnehuset i Bergens 5-års jubileum. Barnehuset.
 • Lyng, Selma Therese; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (2012). Redaksjonelt. Sosiologi i dag. Vol. 42.
 • Farstad, Gunhild Regland; Stefansen, Kari (2012). Involved fatherhood in father friendly welfare states. Maskuliniteter i bevegelse. Menn, likestilling og livskvalitet. Nordic Assosiaton of Research on Men and Masculinities.
 • Stefansen, Kari (2010). En etisk forpliktelse. Eriksson, Maria; Cater, Åsa Källström; Dahlkild-Öhman, Gunilla; Näsman, Elisabet (Red.). Barns stemmer om vold. Å tolke og forstå. kapittel. s. 5-9. Gyldendal Akademisk.
 • Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari (2010). Sosiologiske blikk på ungdom og ungdomstid. Sosiologi i dag. Vol. 40.
 • Aarseth, Helene; Stefansen, Kari (2009). Parental investments and classed intimacy in the “new” middle class. Beyond Bourdieu: Habitus, Capital & Social Stratification.. Universitetet i København.
 • Skogen, Ketil; Stefansen, Kari; Krange, Olve; Strandbu, Åse (2008). En pussig utlegning av middelklassens selvforståesle. En kommentar til Ove Skarpenes. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
 • Skogen, Ketil; Stefansen, Kari; Krange, Olve; Strandbu, Åse (2008). Sluttreplikk til Skarpenes og Sakslind. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
 • Skogen, Ketil; Krange, Olve; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2008). Den ydmyke middelklassen. Dagbladet .
 • Skogen, Ketil; Krange, Olve; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2008). Hvem forsvarer ”vanlige folk”? Dagbladet.
 • Stefansen, Kari; Pape, Hilde; Hjelmdal, Ole Kristian; Clausen, Sten-Erik; Haaland, Thomas (2005). Misbruk av forskning. Vold mot kvinner: Den episodiske partnervolden må ikke forveksles med grov kvinnemishandling. Dagbladet.

ReferanserRediger

 1. ^ Ungdommens maktutredning
 2. ^ a b storbyuniversitetet, OsloMet. «Kari Stefansen». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 11. februar 2019. 
 3. ^ Voldsprogrammet - Forskningsprogram om vold i nære relasjoner
 4. ^ Nye redaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift i Sosiologen

Eksterne lenkerRediger