Åpne hovedmenyen

Statens Barnehus er et tilbud til barn og pårørende som møter rettsvesenet etter å ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og er etablert i elleve byer i Norge.[1] De fungerer i tillegg som kompetanserådgivere innenfor sitt felt til øvrige hjelpeapparat.

Justisminister Knut Storberget tok initiativet for etableringen av barnehus som et landsdekkende tilbud i Norge. Tanken bak barnehusene er at barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres et godt og helhetlig hjelpe- og behandlingstilbud samlokalisert på ett sted. Derfor er barnehusene utstyrt for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og for samtale og terapi. Barnehusene har tatt i bruk nye metoder for avhør og medisinsk undersøkelse som er mindre belastende for barna.

BarnehusRediger

Barnehuset Hamar ble åpnet i desember 2007. Barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark og Oppland og er underlagt Innlandet politidistrikt. Barnehuset Hamar har intensjon av å være et kompetansehus for overgrepsutsatte barn og ungdom som møter rettsapparatet.[2]

Barnehuset Bergen ble åpnet i november 2007. Barnehuset Bergen dekker fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Barnehuset Bergen benevner seg som et tverretatlig mottak for barn og voksne psykisk utviklingshemmede som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold i nære relasjoner.

Barnehuset Kristiansand ble åpnet 18. november 2008. Daglig leder er Anne-Lise Farstad. Barnehuset i Kristiansand er ett tverrfaglig kompetansehus i helse Sør-Øst for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmede voksne hvor det er mistanke om eller som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien.

Barnehuset i Kristiansand dekker Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold. Dette omfatter 3 politidistrikter, 10 tingretter og ca. 667 000 innbyggere

Barnehuset Trondheim ble åpnet 24. februar 2009. Barnehuset vil dekke Midt-Norge og vil kunne ta i mot om lag 200 barn i året. Daglig leder er Helle Leinslie.

Barnehuset Tromsø åpnet våren 2009 og dekker helseregion Nord. Barnehuset ledes av Ståle Luther.

Barnehuset Oslo – åpnet 1. September 2009. Barnehuset dekker et område med en befolkningsmengde på 1,5 millioner mennesker og er det største barnehuset i landet. De kommer fra politistriktene Asker og Bærum, Follo, Oslo, Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Østfold. Avdelingsleder er Astrid Johanne Pettersen.

Barnehuset Moss - Åpnet 1. november 2016 og er de nyeste barnehuset i Norge. Barnehuset i Moss dekker Østfold, Follo og Romerike

TjenesterRediger

  • Medisinsk undersøkelse av barnet
  • Dommeravhør og vitneavhør
  • Korttidsterapi og/eller overføring til lokalt hjelpeapparat
  • Rådgivning og støtte til omsorgsperson(er) og barn
  • Kompetanseheving og rådgivning til fagpersonell
  • Nettverksarbeid, koordinering og samråd

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger