Kareler (norsk minoritetsgruppe)

En kareler var en person bosatt i Nord-Norge med historiske røtter fra Karelen. Karelere ansees ikke lenger som en egen norsk folkegruppe. Årsaken er at de opprinnelige karelske innvandrere etterhvert er blitt assimilert med de norske kvenene og nordmenn.

HistorieRediger

Historien om de norske karelerne er svært gammel. Ottars beretning til kong Alfred av England, fra 800-tallet, nevner karelerne som en folkegruppe i det nordligste Norge i tillegg til samer, kvener og nordmenn. Karelere er videre blitt nevnt som en folkegruppe i Norge opp gjennom historien i ulike sammenheng.

Som regel er de nevnt i en bisetning i forbindelse med kvener. Men når og hvordan karelerne opprinnelig kom til Norge er det i dag ingen som vet. De siste 3-400 årene har det ikke vært noen innvandring fra Karelen til Norge, og det er ingen som (såvidt vites) betegner seg som karelere i Norge i dag. De opprinnelige norske karelerne er gjennom tidene blitt innlemmet i den kvenske befolkningen (de snakket omtrent samme språk – østersjøfinsk). Selv om det i Norge finnes mennesker med karelske røtter, vil de i dag (sannsynligvis) betegne seg som enten kvener eller som nordmenn.

Vi må anta at de opprinnelige karelerne kom sjøveien fra Kvitsjøen (det nordligste området av Karelen) og bosatte seg langs kysten av Finnmark. De fulgte da omtrent den samme ruten som pomorene til Finnmark.