Kampene på Bodøhalvøya


Kampene på Bodøhalvøya varte fra 30. april til 29. mai 1940 da de norske styrkene og allierte styrkene trakk seg tilbake fra Bodøhalvøya for de framrykkende tyske styrkene under andre verdenskrig. Kampene foregikk mellom den retirerende norske styrker fra 6. divisjon, allierte styrker i og styrker tilhørende Kampgruppe XXI under generaloberst Nikolaus von Falkenhorst og hadde som overordnet mål å komme i forbindelse med de tyske styrkene ved Narvik. Det norske forsvaret opererte sammen med allierte styrker.

Tidslinje
Dato Sted Person / Avdeling Hending
30. april Bodø 1. Scots Guard Landsettes
5. mai Grong 5. Brigade Kapitulerer på Asp
9. mai Bodø N.W.E.F Scissors Force 3. Kompani Landsatt på Hopen
10. mai Mosjøen Mosjøen tapt
20. mai Bodø Britiske tropper ankommer fra Harstad
21. mai Bodø -
21. mai Mo i Rana Byen oppgitt
23. mai Bodøforce Avdelingen settes opp
26. mai Pothus Kamper, Tilbaketrekning
26. mai Finneid Kamper
27. mai Bodø Evakuering av britiske styrker
27. mai Bodø Byen bombes
28. mai Finnøystrømmen bruk Britiske styrker Brua sprengt
30. mai Djupvik I/IR 15 Kamper
31. mai Røsvik Tyske styrker Styrkene ankommet
1. juni Bodø Byen falt

Strategien rediger

Etter at 5. brigade kapitulerte i Grong 4. mai [1] gjaldt det å skape en sterk front i Sør Hålogaland. Samtidig foretok de tyske styrkene en omgruppering i Grong den 5. mai, før de fortsatte felttoget inn i Vefsndistriktet. De tyske styrkene rykket hurtig fram langs riksveien og ble bare stoppet av bruer som var sprengt av IR 14 på deres tilbaketog.

Etter evakueringen av Siccorforce fra Namsos ville general Massey ha en sterk alliert base i Mo - Mosjøen området. Det var ikke beregnet å sette inn noe frontalangrep, men å hidre framrykningen med vei- og broødeleggelser og flankeangrep.


Styrkene rediger

Den tyske kampgruppen Feuerstein bestod av en forsterket 2. Bergdivisjon. Divisjon bestod av 137. og 138. bergjegerregiment.

Etter å ha deltatt i kampene i Trøndelag og Salten var første bataljon av Infanteriregiment nr. 14 (I/IR 14) reorganisert og I og II kompani ble slått sammen og satt i kampstillinger ved Dragseid.

6. divisjon hadde sendt landvernskompaniet av Troms infanteriregiment nr. 16 (IR 16) til Mo i Rana og den 19. mai stod dette i Fauske.

De britiske styrkene som kom direkte fra Storbritannia til Helgeland bestod av Independent Companies. Den 9. mai ble 3. kompani landsatt på Hopen 15 kilometer øst for Bodø. Og den 13. mai kom også 5. kompani og hovedkvarteret.[2]

Frivilligeavdeling Ellinger bestod av finnlandsfrivillige under ledelse av den danske kapteinen Tage Ellinger. Avdelingen kom i strid ved Finneid den 14. mai og ved Pothus den 24. og 25. mai.[3]

For de allierte styrkene ble generalløytnant Auchinleck oppnevnt som sjef for North Western Expeditionary Force som inkluderte alle allierte land og flystyrker. Den 14. mai bestemte han at alle britiske styrker skulle brukes i Sør Hålogaland for å holde fronten og stoppe de framrykkende tyske styrkene fra sør, mens de franske og polske styrkene skulle angripe Narvik.

Styrkene under kommando av oberstløytnant Trappes-Lomax bestod av tre kompanier av Scots Guard, to selvstendige kompanier nr. 2 og 3, ett 25 punds batteri, og 2 Bofors lufvernkanoner [1].

Den norske overkommandoen og general Fleicher som øverstkommanderende for Nord-Norge planla i et møte den 15. mai norske styrkene. Den 13. mai tok oberst Ragnvald Roscher Nielsen over som lokalforsvarssjef. De tyske kampgruppene angrep fra sør.

Kampområdet rediger

Området der kampene foregikk var på Bodøhalvøya, i u-dalen som er avgrenset av Sørfold i Sørfold kommune og langs riksveien sørover til Fauske. Dalen har en bredde på omtrent fire km ved det høyeste punktet ved Fauskeeidet. Området er myrlendt med høyeste punk på Fauskeeidet. Over eidet gikk det vei mellom Straumen og Fauske.

Opptakten til kampene rediger

Den 5. mai ble Grong tatt av tyske styrker. Den 20. mai kom halvparten av bataljonen South Wales Borders Bodø, og dagen etter to kompanier av Irish Guards. Frivilligegruppe Ellinger ankom Finneid.

Utgruppering av styrkene rediger

Landevernets 3. kompani av IR 16 (III/IR 16) under ledelse av kaptein Rambeck stod den 2. mai sammen med et britisk kompani i området ved Storjord [trenger referanse] i innløpet til Junkerdalen.

De norske styrkene som stod ved Drageid ble bombet den 20. mai og fire soldater av 1. bataljon (I/IR 14) falt. Den 24. mai ble 1. kompani av infanteriregiment nr. 15 (I/15) under ledelse av major Omdal transportert til Røsvik og ble sendt fram til fronten Fauske-Finneid.

Kampene rediger

De britiske styrkene ved Dalseid ble omgått av tyskerne den 18. mai og to britiske kompanier ble tapt. De norske styrkene som hadde dannet flankesikring hadde trukket seg tilbake uten kamp [trenger referanse]. Den 26. mai trakk de norske styrke seg tilbake fra stillingene ved Pothus og ble transportert over Skjerstadfjorden.

Frontlinjer rediger

Dato Sted
19. mai Krokstrand (Saltfjellet sør)
20. mai Pothus - Vensmoen - Drageid
25. mai Finneid I/IR 15)
26. mai Fauske Norsk sektor
26. mai Fauske Britisk sektor
30. mai Røsvik Norske styrker evakuert

Tysk framrykning rediger

De tyske styrkene fortsatte sin marsj nordover etter landgangen i Trondheim 9. april og stod 5. mai i Grong. Allierte styrker ble sendt sjøveien fra Grong til Mo den 4. mai.
Den 30. mai kom de tyske styrkene til Djupvik. I Djupvik kom de i kamp med I/IR 15. Ved Fauske delte bergtroppene seg og en kolonne gikk mot Bodø mens den andre fortsatte mot Røsvik, der veien sluttet.

Feltflyplassen i Bodø rediger

Det ble anlagt en provisorisk flyplass for britiske fly. Den 26. mai kom det 3 Gloster Gladiator fly fra Bardufoss[4]. Et av flyene krasjet ved landing.

Britisk tilbaketrekning rediger

Britiske styrker samlet seg i Bodø og ble trukket tilbake til Harstad om bord på to jagere.

Norsk tilbaketrekning rediger

De siste norske styrkene ble fraktet bort fra Røsvik med fiskeskøyter den 30. mai. Til dekning av tilbaketrekningen ble kompani Omdal satt inn. Kompani Bjørsen som stod i Sulitjelma ble ikke med i tilbaketrekningen, men tok seg fram over Blåisen til Leirfjord der det ble oppløst.

Avsluttende kamper rediger

Frivilligeavdeling Ellinger kjempet ved Pothus den 6. mai. og dro den 27. mai til Bodø, der avdelingen ble splittet i kaoset etter bombingen av byen. Den 28. mai ble avdelingen oppløst i Fauske.

Den 29. mai sto tyske styrker ved Djupvik.

Tilbaketrekning rediger

Den 29. mai trakk de norske styrkene seg tilbake.[4]

Bombingen av Bodø rediger

Bodø ble bombet den 27. mai. Flyplassen og sykehuset ble hardt skadet.

Kapitulasjon rediger

Tyske styrker nådde Hellmobotnen den 8. juni. Området fra Røsvik i Sørfold til Tysfjord i nord ble liggende uokkupert fram til kampene i Nord-Norge opphørte den 9. juni.

Den 10. juni kapitulerte de norske styrkene.

Referanser rediger

  1. ^ a b Den militære undersøkelseskommisjon av 1946 (1979). Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946, avgitt mai 1950 ... ; med introduksjon av Olav Riste. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8200705285. 
  2. ^ Aanensen, Erik (1974). Når vi kommer inn fra havet: historien om Den Norske Brigade i Skottland 1940-1945. Oslo: Dreyer. ISBN 8209011820. 
  3. ^ Vold, Ottar (1995). Felttoget 1940: avdelingenes påkjenninger og tap. [Oslo]: Rikstrygdeverket. ISBN 8255104135. 
  4. ^ a b Sandvik, Trygve (1965). Krigen i Norge 1940. Oslo: Gyldendal. 

Litteratur rediger

Autoritetsdata