Kallhovde

Kallhovde eller "omnskall" er brukt på Vestlandet som betegnelse på en stående stolpe som er plassert i det fremre hjørnet på røykovnen. Betegnelsen kallhovde kommer fra norrønt ”karlahofði” – mannshode. Øvre enden av kallhovden kunne være formet som et mannshode eller være dekorert med karveskurd.

Toppstykket av en kallhovde fra datert 1823 fra Fusa i Hordaland. Foto Arne Berg, Norsk Folkemuseum.

Det har vært noe uklare oppfatninger om at kallhovden skulle ha en beskyttende funksjon. Fra Ullensvang forteller Halldor O. Oppedal følgende: "Stolpen var heilag, og lukkemunen i heimen var knytt te honom. I stova åt Sjurd Sekse (f.1813, d. 1898) stod det ein ven kallhovde. Kring 1870 reiv sonen ut røykovnen. Men då han vilde taka kallhovden, spela Sjurd upp. «Kallhovden fær du ékje rikka! han hel`'du da vonda burte irfrao hu'se, han», sa han. Men sonen totte kallhovden laut fylgja ovnen. Sjurd gøymde honom då vel under bui. Men fyrst han slokna, hogg dei kallohovden sund og nytta honom til kaffived."

LitteraturRediger

  • Norsk ordbok. Bind 6. (2007). Spalte 69. Oslo. ISBN 978-82-521-7026-9
  • Visted, Kristoffer og Stigum, Hilmar, (1951): Vår gamle bondekultur. Bd. 1 s. 73-74. Oslo..