Køng Fabrik

Køng Fabrik var en dansk tekstilfabrikk som fabrikkerte lærvarer og lintøy fra opprettelsen i 1781 til 1906. Fabrikken lå i landsbyen KøngSjælland, og ble startet av godseier og embetsmann Niels Ryberg. Den utviklet seg etterhvert til et lite bysamfunn med teglverk, veverier, spinneskoler, almueskole, arbeiderboliger, eldrehjem (hospital) og ulike sosiale institusjoner. Stedet gikk under tilnavnet «lille Christiansfeldt». Administrasjonsbygget er bevart og rommer idag Køng Museum.

Det var Christian Völker fra Thüringen som bygde opp driften ved Køng Fabrik fra 1781. Året i forveien hadde et manukaftur i København innstilt, Niels Ryberg hadde vært direktør her etter at manufakturet var blitt etablert under Struensee. Ryberg kjøpte godset Øbjerggård i Køng på Sjælland i 1774, og dessuten også Frederiksgave (nå kalt Hagenskov) på Fyn. Han lot bygge møller og skoler, ombygget godsenes kirker, utdelte nyttige bøker og lønnet distriktslege og jordmor. Køng Fabrik var en av Danmarks tidligste og største linfabrikker. Fra 1787 og frem til driften opphørte i 1906 var Køng Fabrik kongelig hoffleverandør.

Christian Völker satte også igang produksjon av Køngs plaster ved fabrikken – en sårsalve bestående av mønje, olivenolje og kamfer som ble solgt i danske apoteker i en årrekke.

Spinningen foregikk i et 20-talls «spindeskoler» sør og vest på Sjælland, på Møn, Lolland og Falster. Den spunnede tråd ble brukt i veverier i private hjem og gårder, ikke minst rundt byen Dragør. Denne typen hjemmeproduksjon var vanlig for den før-mekaniserte tekstilindustrien, og vedvarte i flere tiår. I 1820 ble Køng Fabrik overtatt at den danske staten, og først nå ble den mekanisert med Jacquard-maskiner, men fortsatt foregikk det mye veving for hånd. Formelt tok fabrikken nå tittelen Kongelig Linnedsmanufaktur, men ble igjen privatisert i 1836. Nå ble fabrikkens administrasjon, under samme navn, flyttet til blekeriet på Vintersbølle øst for Vordingborg hvor den ble drevet i privat regi fram til 1906, da veving for hånd ble helt utkonkurrert av maskinell drift andre steder.

Endel av de ansatte fortsatte med lintøysproduksjon i en kjeller på Christiansborg Slot fram til 1924. Dette fagmiljøet ga direkte kompetanseoverføring til Kunstindustrimuseets Væverskole som Gerda Henning grunnla i 1927, med maskiner, mønstre og vevstoler fra tidligere Køng Fabrik. Linvarene herfra ble også mye brukt ved hoffet.